0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Vatten i källaren under kraftigt regn: vad man ska göra i en nödsituation

Vatten i källaren under kraftigt regn: vad man ska göra i en nödsituation

Vattnet kan samlas i källaren vid kraftigt regn. Skador är resultatet i de flesta fall. Men det är viktigt att inte få panik, utan att agera försiktigt. För på det sättet kan skadorna som orsakas av vatten efter kraftigt regn åtminstone mildras.

Hur beter jag mig i en nödsituation?

Översvämningar i källaren är inte bara obehagligt, utan också farligt. Det är därför viktigt att du till en början inte tänker på skadorna som kommer att uppstå utan snarare på säkerheten för alla boende i huset. Stäng först av strömmen med huvudströmbrytaren. Om detta är i källaren, ring brandkåren. Under inga omständigheter får du eller någon av de boende i ditt hus gå in i den översvämmade källaren innan du stänger av elen. Det finns risk för dödsfall på grund av elektriska stötar!

Först då börjar du dokumentera skadan så snart som möjligt. Ta bilder på allt och gör en lista över skadorna. Ring försäkringsbolaget. De kommer att berätta hur du reparerar skadan för att inte äventyra försäkringsskyddet. Pumpa ut vattnet först efter att vattennivån utanför börjar sjunka. Städa sedan upp och torka källaren, eventuellt med speciella byggtorkar. Därefter behöver ofta källaren renoveras.

Varför samlas vatten i källaren på grund av kraftigt regn?

När källaren väl har svämmat över frågar sig många husägare hur de kan skydda sig mot översvämningar i källaren i framtiden. Det är viktigt att veta var vattnet kom ifrån, för först då kan lämpliga motåtgärder vidtas. Under kraftigt regn tränger vatten vanligtvis in på någon av följande punkter:

  • en defekt eller saknad byggnadstätning,
  • läckande källarfönster,
  • Golvbrunn som inte är försedda med bakvattenspjäll.
Weiterlesen:
Avjämningsmassa för källaren » Du bör vara uppmärksam på detta

Vem betalar för skador orsakade av kraftigt regn?

Har du tecknat en hemförsäkring täcker denna även skador på föremål i källaren. Byggnadsförsäkringen täcker strukturella skador, förutsatt att den uttryckligen omfattar naturrisker. När det gäller hyresgäster är det hyresvärden som ansvarar för detta. Skador på förvarade föremål är däremot en fråga för hyresgästen och hyresvärden ansvarar inte för det. Bor du i ett område som hotas av översvämning är ett bra skydd i alla fall nödvändigt.

Ссылка на основную публикацию