0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Försäkringsersättning för vattenskada

Försäkringsersättning för vattenskada

I vissa fall består en del av ett försäkringsbolags vattenskadereglering av ersättning. Typiska fall av skador av denna typ uppstår till exempel på grund av att rummen inte är användbara eller ökade elkostnader orsakade av sanitetsutrustning. I vilken utsträckning ersättning utgår beror också på faktorer som möjligheten till hyressänkning.

Ersättning tillåts inte alltid

När det gäller frågan om vilken försäkring som reglerar vattenskador är ett delområde ersättning för förlorad levnad och livskvalitet eller möjlighet till användning överhuvudtaget.

I de flesta fall kommer ersättningen utöver grundkostnaderna för rehabilitering och restaurering. Ersättningsutbetalningar kan krävas av en hantverkare för otillbörligt arbete, som omfattas av företagsansvarsförsäkringen.

De mestadels sekundära ersättningskraven kvittas ofta mot andra betalningar. Om till exempel hyran sänks är det ofta inte möjligt att kräva ytterligare ersättning, eftersom skadan för hyresgästen redan är skattemässigt ersatt.

Weiterlesen:
Anmäl stormskador » Så gör du rätt
Ссылка на основную публикацию