0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Undergräva en grund

Undergräva en grund

Det finns alltid situationer där det skulle vara nödvändigt att undergräva en grund. Särskilt när det gäller byggnader får dock en grund inte lätt urholkas. Du kan läsa nedan om vad som behöver tänkas på när man gräver under fundament.

Olika skäl för att undergräva grunden

Undergrävandet av en stiftelse som sådan kan inte utläsas av de relevanta standarderna. Istället fungerar dock följande:

  • strävan
  • utgrävningen
  • grunden

Dessa projekt regleras i DIN 4123. Dessutom ska de statliga byggreglerna beaktas.

Även den laterala exponeringen av fundamentet är problematisk

Det kan dock också hända att inget av de nämnda arbetena över huvud taget ska utföras och en undergrävning av en befintlig stiftelse fortfarande synes nödvändig.

Även i detta fall bör det noteras att detta arbete på intet sätt bör utföras utan lämplig hjälp från certifierade experter. Du behöver inte ens undergräva en grund för att statiken i en byggnad ska påverkas negativt.

Detta kan ske redan vid grävning från sidan (utan att underminera).

I vissa fall räcker det om du exponerar området mot sidan av grunden. Detta kan visas särskilt väl på grunden av mycket gamla befintliga byggnader. Fram till mitten av 20-talet var det vanligt att hus grundades på naturstensgrunder.

Om jord nu tas bort vid sidan av grunden kan hela eller delar av grunden destabiliseras så pass att grundstenarna helt enkelt bryter ut åt sidan. Hela huset kan riskera att rasa. Denna fara finns även med betongfundament.

Det bör noteras att betongfundament i byggnader även kan utformas som bandfundament. I synnerhet kan den stabila positionen för listfundament och fundament i allmänhet försämras på detta sätt. Eftersom fundament inte bara avleder laster vertikalt, utan också horisontellt.

Åtgärder redan vidtagna under grundläggningsarbetet efter grundläggningen

Men om andra eller ytterligare grundläggningsarbeten måste utföras alldeles intill en befintlig grund, är det vanligtvis nödvändigt att underbygga den befintliga grunden. Särskilda procedurer kan användas för detta, varav några beskrivs under «Lyfta grunden».

Åta sig och undergräva endast med certifierade specialistföretag

Men dessa speciella tekniker kan inte heller alltid tillämpas. Även gränsvillkoren och specifikationerna regleras i DIN 4123. Styrkan och typen av utförande av grävningen eller underlaget måste uppfylla specifikationerna enligt stabilitetsbeviset. Detta förutsätter att detta arbete utförs av en byggnadsingenjör eller arkitekt. Det kan också bli nödvändigt att få en hydrogeologisk markrapport.

tips och tricks
Under åtagandet sker sedan alltid undergrävningen med mellanrum. Det är absolut nödvändigt att följa dessa avstånd, både vad gäller djup under fundamentet och vad gäller längd. Självklart gäller även motsvarande DIN här.
Weiterlesen:
Spännvidd av träbjälkar till carporten » Det är det som gäller
Ссылка на основную публикацию