0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Finns det rumsdörrar med lågt U-värde?

Finns det rumsdörrar med lågt U-värde?

I och med byggenergilagens tillkomst krävs i allt högre grad vissa U-värden för ytterväggar, men även för dörrar. Ytterdörrar med lägsta värmeöverföringskoefficient är också lätta att få. När det kommer till innerdörrar har marknaden inte riktigt kommit ikapp.

Fasta U-värden i GEG

Det så kallade U-värdet är ett mycket vanligt begrepp inom byggsegmentet idag. Den betecknar värmeöverföringskoefficienten, det vill säga i viss utsträckning värmegenomsläppligheten för delar av byggnaden. Den termiska energin som strömmar igenom mäts i watt per kvadratmeter i Kelvin, det vill säga temperaturskillnaden mellan den varma och kalla sidan. En komponent med goda isoleringsegenskaper har därför ett lågt U-värde, vars enhet är W/m2K.

Byggenergilagen (GEG), som ersatte energisparförordningen den 1 november 2020, anger miniminormer för isolering av uppvärmda eller luftkonditionerade nya byggnader och byggnader som renoveras. Fasta lägsta U-värden föreskrivs för olika komponenter, såsom:

  • ytterväggar
  • fönster och ytterdörrar
  • Takytor och tak i anslutning till ouppvärmda rum
  • Väggar i anslutning till marken eller ouppvärmda rum

I bilaga 7 till GEG är dessa kategorier uppdelade i individuella, specifika fall och konkreta lägsta U-värden definieras för varje. Denna lista omfattar dock inte alla möjliga komponenter som kan förekomma i en byggnad.

Exempelvis finns ett betong-U-värde på 1,8 W/m2K för ytterdörrar och det föreskrivna U-värdet på 0,30 W/m2K för väggar som gränsar till ouppvärmda rum. Inget U-värde anges för innerdörrar – inte ens för de som gränsar till ouppvärmda rum. En dörr kan inte jämföras med väggar, till exempel till ouppvärmda källarrum, så att värdet inte kan användas för en innerkällardörr.

Rumsdörr U-värde krävs för finansiering?

Många får stöd från subventioner eller lån för energieffektivt byggande eller renovering. Ibland uppstår problem på grund av de befintliga luckorna i GEG-definitionerna och därmed även på byggmaterialmarknaden, som anpassar sig till dem. Om banken till exempel kräver ett specifikt U-värde för en innerdörr, hittar du endast innerdörrar med detta specifika U-värde efter att du gjort en bra sökning. Ytterdörrar med GEG-U-värdet på 1,8 W/m2K är å andra sidan numera vanliga varor.

Weiterlesen:
Bygg din egen ytterdörrstak »idéer, tips och råd

Men om en innerdörr behöver ett specifikt U-värde i ditt individuella fall kan experter även mäta den befintliga värmeöverföringskoefficienten med hjälp av speciell teknik. Den kan då även justeras genom efterföljande isolering.

Ссылка на основную публикацию