0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Tvättmaskin ingen ström — vad ska man göra?

Tvättmaskin ingen ström — vad ska man göra?

Det är inte ovanligt att tvättmaskinen plötsligt tar slut på ström och inte visar någonting. Kundtjänstuppdrag brukar dock vara oproportionerligt dyra. Med lite skicklighet kan du försöka hjälpa dig själv först.

Kontrollera strömförsörjningen

Det första man ska göra är förstås att kontrollera strömförsörjningen till tvättmaskinen. När du har försäkrat dig om att uttaget överhuvudtaget har ström och att alla strömbrytare är i ordning och påslagna kan du gå vidare till nästa steg och först kontrollera tvättmaskinskabeln för skador.

Nästa punkt att kontrollera är inuti tvättmaskinen. Om du tar bort locket på tvättmaskinen hittar du ljudfiltret. På de flesta tvättmaskinsmodeller är den i det bakre högra hörnet, precis efter nätsladdens ingångspunkt.

Brusfiltret kan vara defekt. Detta kan testas genom att överbrygga störningsskyddsfiltret (när det inte finns någon ström, d.v.s. urkopplad!!). Om tvättmaskinen sedan slår på kan du vara säker på att brusfiltret är defekt. Du kan själv byta ut störningsskyddsfiltret relativt enkelt, du kan oftast få det i fackhandeln utan problem och du har sparat mycket pengar på detta sätt.

Kortslutning på kretskortet

I många fall händer det att det blir kortslutning på kretskortet, och därför slås inte tvättmaskinen på. Det enda som brukar hjälpa här är att byta ut styrkortet. I många tvättmaskinsmodeller är styrenheten, som vanligtvis bara kan bytas ut helt och inte repareras, oftast oproportionerligt dyr.

Speciellt med billiga modeller kostar en styrenhet nästan lika mycket som en helt ny maskin på specialerbjudande. Här lönar det sig ofta inte längre med en reparation, att köpa en ny maskin är säkert det vettigare alternativet. Priserna för styrenheten och installationen kan erhållas från fackhandeln.

Weiterlesen:
Nödtömning av tvättmaskin » Varför & hur fungerar det?

Sällsynta felkällor

I vissa fall kan även den så kallade OMEGA-timern vara defekt. Denna del kan också bytas ut, en ny OMEGA-timer kostar vanligtvis runt 150 euro.

Om dörrbrytaren är trasig kan det också ibland orsaka problem med strömförsörjningen till maskinen. Det bästa sättet att testa detta är att försiktigt stänga tvättmaskinsdörren och se om åtminstone lamporna blinkar.

tips och tricks
Arbeten på strömförsörjningen och på elektriska apparater får endast utföras om du har tillräckliga fackkunskaper!! Dessutom måste alla nödvändiga säkerhetsåtgärder följas!
Ссылка на основную публикацию