0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Återställning av luckor och vad du bör tänka på

Återställning av luckor och vad du bör tänka på

Det finns några viktiga saker att tänka på när du restaurerar fönsterluckor. Särskilt mycket gamla och värdefulla fönsterluckor bör behandlas så noggrant som möjligt för att bevara charmen i den gamla byggnaden och tillbyggnaderna så mycket som möjligt.

Återställer gamla fönsterluckor för att bevara dem

En husrenovering innefattar att professionellt reparera infästningar såsom fönsterluckor. Detta är ett arbete som kräver viss kompetens. Det handlar om att reparera långvariga skador orsakade av användning och väderpåverkan utan att belasta materialet mer än absolut nödvändigt. Ibland är detta inte så lätt. Återställning görs vanligtvis i flera steg, som inkluderar följande:

  • Reparera skador orsakade av väderpåverkan
  • ta bort den gamla färgen (vanligtvis med lut)
  • grundlig rengöring av luckorna
  • sköljning av träytorna
  • Torkning av ytorna före efterbehandling
  • applicera ny färg

Den skonsamma behandlingen av mycket gamla fönsterluckor

Träet på gamla fönsterluckor har gått igenom mycket under decennierna och brukar visa tydliga tecken på vittring och eventuellt ruttnande av träämnet. Här gäller det att gå professionellt tillväga för att så skonsamt som möjligt undanröja de skador som uppstått under lång tid. Du bör ta bort vädrets effekter och ruttna särskilt försiktigt. Det finns ofta reparationer som du absolut borde ha utfört fackmannamässigt för att få ett bra resultat senare.

Reparationen av tillbehören

Också viktigt är den professionella reparationen av de komponenter som är fästa på de gamla fönsterluckor. Beslagen ska vara grundligt renoverade. För att göra detta måste du först ta bort dem från luckorna och fönsterkarmen och rengöra dem noggrant så att luckorna som senare sätts tillbaka kan öppnas och stängas så enkelt som möjligt. Du kommer redan att märka vilka problem som kan uppstå till följd av det när de gamla fönsterluckorna ska tas bort. Det är också viktigt att noggrant rengöra träluckor från rostrester.

Efterföljande och regelbunden vård är också viktig

Tänk på eftervård så att det nyberedda materialet behåller sin glans så länge som möjligt och du slipper utföra en förnyad restaurering inom mycket kort tid.

Weiterlesen:
Haka av svängfönster » Detta är det bästa sättet
Ссылка на основную публикацию