0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Lutningen på det sneda taket

Lutningen på det sneda taket

Sadeltaket är ett tak som är utbrett i Centraleuropa och därmed även i Tyskland. Det är också traditionellt sett det mest uppförda taket genom århundradena. Denna takform kombinerar många fördelar och kan anpassas mycket väl till personliga krav. Ett av de viktigaste kriterierna för detta är sadeltakens lutningsvinkel.

Takstolen och taklutningen med sadeltak

För det första är den takstolskonstruktion du väljer också viktig för den framtida taklutningen. Men fler poäng beror på det.

 • Takets utvecklingsegenskaper
 • Snö- eller vindbelastning i respektive region
 • tillåta stora takkupor
 • använda den självrengörande effekten effektivt

Takstolar och takstolar

Beroende på vilken takstol som används kan du använda din vind på olika sätt. Taklutningsvinkeln är också endast av begränsad betydelse än så länge. Sadeltak kan i princip byggas på både takstolar och takstolar. Medan takbjälken överför all vikt till ytterväggarna, kräver taket stödstolpar som sätts upp över stödmurar för att överföra den extra vikten.

Sadeltaket på en takstol

Detta leder till helt andra möjligheter. Med ett takbjälkar, som kan vara särskilt brant, resulterar detta i en stor ledig vindsyta. Om golvytan inte är stor kan vinden göras om till ett stort rum utan att störa stödbjälkar. Detta underlättas av att sadeltaket kan utformas mycket brant på ett takbjälklag som utvecklats från det, vilket skapar ytterligare boyta på upp till 30 procent.

Sadeltaket på en takstol

Kanttaket kan också sättas upp särskilt brett för detta ändamål, vilket gör det lämpligt för stora golvytor. Detta gör att pelarna kan integreras perfekt i väggar om detta resulterar i en tillräckligt stor rumslayout. Samtidigt kan taket göras mycket platt, så att vinden kan se ut nästan som ett vanligt bostadsutrymme.

Den maximala höjden på gavlarna eller åsarna som föreskrivs av de regionala byggreglerna överskrids inte, men bostadsytan under utnyttjas effektivt. Dessutom kan även stora takkupor integreras i taket eftersom takbjälken inte nödvändigtvis behöver vara vända mot varandra. Takstolen kan även kombineras från de olika konstruktionerna för att påverka vindens taklutning och användbarhet.

Weiterlesen:
Reparera takpannor » Instruktioner i 4 steg

Bestämmelser relaterade till taklutning

Båda takstolskonstruktionerna har därför också inflytande på önskad eller önskad taklutning. Nödvändigt eftersom Tyskland bland annat kan differentieras till regioner med lite snö och mycket snö, men också mellan regioner med lite vind och de med mycket vind. Den erforderliga taklutningsvinkeln för sadeltaket beror också på detta.

Man kan även dela in sadeltak efter taklutningsvinkeln.

 • Lutningsvinkel mindre än eller max 30 grader: ett platt sadeltak
 • Lutningsvinkel 45 grader: ett vinklat eller nytt tyskt sadeltak
 • Lutningsvinkel 60 grader och formen på en liksidig triangel: gammalt franskt eller gammalt frankiskt sadeltak
 • Lutningsvinkel på 62 grader: gotiskt eller gammalt tyskt sadeltak

Sadeltakets täckning, med hänsyn tagen till taklutningen

Det lutande takets lutningsvinkel avgör också vilken takbeläggning du kan använda. Utöver bärförmågan, som även kan justeras av takstolen, är det takets självrengörande effekt, till exempel genom regnvatten som rinner av, som man måste ta hänsyn till. Dessutom ska det finnas en minsta lutning så att vatten som rinner inte kan tränga in i takkonstruktionen. Beroende på takbeläggning finns det olika minimivärden, även kallade standardvärden.

 • 15 till 85 grader taklutning: bitumen bältros, dock måste bältrosens utformning beaktas
 • 15 graders taklutning: takpaneler i plast
 • 22 graders taklutning: platt takpannor
 • från 22 grader taklutning: betongtakpannor
 • 25 graders taklutning: skiffer (gammal tysk beläggning och dubbelbeläggning) och FZ-plåtar
 • 30 graders taklutning: dubbel tråg förreglande tegel

Beroende på taklutningsvinkeln på ditt sadeltak måste du också vara uppmärksam på lämpligt material för takläggningen.

tips och tricks
En taklutning på två till tio grader kallas i allmänhet för ett platt tak. Dessa var på modet på 1960- och 70-talen. På grund av det snabba läckaget av många sådana platta tak, återgick byggarna snabbt till det klassiska sadeltaket.

Weiterlesen:
Lägg bitumenbältros korrekt - steg-för-steg-instruktioner

Naturligtvis hittar du även andra artiklar om de olika takutformningarna och takstolskonstruktionerna i egentidningen. Även för [Beräkna ett tak].

Ссылка на основную публикацию