0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Avsluta Ytong-källaren: Många vägar leder till Rom

Avsluta Ytong-källaren: Många vägar leder till Rom

En källare av Ytong ska tätas mot fukt. Vid tätning kan du i princip falla tillbaka på alla alternativen enligt DIN 18195. Det finns dock tillvägagångssätt som anses särskilt lämpliga. Vi ger dig en överblick.

Det finns tätningsalternativ

Ytong är ett material som är särskilt lätt att bearbeta och som används allt oftare i källarbyggen. Ytong kombineras ofta med kalksandsten. Oavsett om din källare består av en kombi eller bara Ytong-stenar kan följande alternativ övervägas för att täta källaren:

  • tätningsslam,
  • tjockt bitumenlager,
  • bitumenduk med eller utan plasttillsatser,
  • tätningsspår av plast.

Denna inställning rekommenderas för Ytong-källaren

I praktiken har dock en viss konstruktion av tätningen visat sig vara särskilt användbar. Detta säkerställs i följande ordning:

  • Skapande av en filé vid övergången från vägg till golvplatta,
  • Primer,
  • Applicering av ett lager av tjockt bitumenlager,
  • omedelbart införande av en förstärkning av glasväv,
  • Applicering av ett andra lager av tjockt bitumenlager efter att det förstärkta första lagret har torkat helt.

Appliceringen av en primer rekommenderas generellt av tillverkaren av Ytong-stenarna. Om du vill klara dig utan flerskiktsstrukturen som beskrivs ovan kan du alternativt använda speciella svetsremsor, som också erbjuds av tillverkaren. Under detta krävs endast en primer. Båda varianterna utlovar ett högt skydd mot fukt även vid svåra belastningsfall som stående sippvatten, men bör alltid kombineras med dränering.

Varför täta överhuvudtaget?

Även om Ytong är en annan term för så kallad lättbetong så är en källare av Ytong ingen vit tank. Snarare kan Ytongkällaren likställas med en murad källare. Mellan de enskilda byggstenarna kunde fukt obehindrat tränga in i väggarna och därmed in i källaren utan att täta – det skulle bli fuktigt. Dessutom har lättbetongen en kapilläreffekt, vilket skulle orsaka farlig uppstigande fukt.

Weiterlesen:
Eftermontera vardagsrumsventilation - ➱ Kostnader och tips 【Uppdatering: 2022】
Ссылка на основную публикацию