0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Täta duschen innan kakel

Täta duschen innan kakel

Om du vill installera en ny dusch spelar inte bara utrymmet i badrummet en viktig roll utan även korrekt tätning av en duschkabin om det senare ska läggas kakel i den.

Installera en duschkabin med kakel

Även när du installerar en duschkabin kan du göra mycket av jobbet själv om du har vissa manuella färdigheter. I huvudsak måste följande arbeten utföras för installation och tätning:

  • Först och främst noggrann planering av duschen
  • Skaffa installationskomponenterna och förbered dem vid behov
  • täta hörnen, skarvarna och duschen inklusive avloppet
  • duschplattorna

En ordentlig tätning av duschen är viktigt

Det är viktigt att förhindra att vatten sipprar igenom och orsakar betydande skador på byggnadskonstruktionen genom att noggrant täta alla duschelement vid installationen. Dessutom används olika verktyg såsom flytande tätningsmedel, speciell tätningstejp i olika utföranden för tätning av kantområdena och givetvis klassiska tätningsmedel som silikon. Särskilt området direkt under duschen måste tätas noggrant, eftersom plattorna med tiden kan skadas och vatten kan tränga in i underytan till följd av denna skada.

Som du kan använda för att täta duschen innan du lägger plattorna

Det är särskilt viktigt att täta området direkt under duschen, till exempel med en flytande tätningsfilm, som är mycket lätt att applicera och som effektivt skyddar ytan mot fukt och inträngande av fukt. På grund av dess ogenomtränglighet för vatten, kallas denna vätskefilm också som bredbar film. Det finns dock även tätningsmembran som kan användas för större golv- och väggytor. Tätningstejpen är särskilt lämplig för att täta hörn och vinklar på vägg. Användningen av tätningshylsor för området runt duschen är också mycket viktig, till exempel för att täta vatten- och spillvattenledningar eller badrumsinredning.

Se till att det inte finns några luckor i tätningen

När du tätar din dusch med kakel, var också uppmärksam på golvkanterna och övergångarna för att säkerställa en fullständig tätning. Du bör också vara uppmärksam på korrekt tätning av ledningsanslutningar eller andra installationer. Det är viktigt att genomföra en storskalig tätskikt av hela våtområdet.

Weiterlesen:
Stenmatta i duschen » Hur man lägger den rätt
Ссылка на основную публикацию