0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Ställ in betongpalissader korrekt och stabilt

Ställ in betongpalissader korrekt och stabilt

Betongpalissader är relativt lätta att installera. För ett professionellt utförande måste dock vissa saker beaktas för att få tillräcklig stabilitet. Följande instruktioner förklarar vad som är viktigt.

Observera kravet för godkännande

I vissa samhällen kan enskilda byggåtgärder kräva att en genomförandeplan lämnas in först. Du bör därför fråga om relevanta skyldigheter i förväg.

Skapa filterlager

Under palisaderna ska ett så kallat filterlager av grus läggas. Den bör i alla fall vara minst 15 till 20 cm djup.

Om undergrunden under filterskiktet inte är tillräckligt bärande kan det bli nödvändigt att skapa bärförmågan med ett tillräckligt tjockt lager av mager betong. Detta beror dock på palissadernas höjd och vikt samt på respektive markförhållanden.

Dränering med otillräcklig läckningskapacitet

Om betongpalissader används för att stödja eller fästa en vall måste man se till att palissadytan på vallsidan är lämpligt vattentät.

Däremot ska vid vallar som inte har tillräcklig dräneringskapacitet även dränering läggas. I alla fall bör en expert konsulteras vid planeringen.

Notera installationsdjupet

För tillräcklig stabilitet måste betongpalissader byggas in i marken till minst en tredjedel av sin höjd. Vid till exempel palissader med en höjd av 330 mm ska det finnas minst 110 mm under marken.

Detta måste beaktas vid planering av palissadhöjden.

Placera betongpalissader professionellt

  • betongpalissader
  • Mager betong eller snabbhärdande betong
  • Välj
  • Betongbalja och betongomrörare
  • spade
  • riktlinje och pinnar
  • måttband

1. Beredning av underlag

Mät och definiera palissadlinjen exakt. Markera start- och slutpunkten med en träpåle. Sträck en riktlinje mellan de två träpinnarna. Den används senare för att justera de individuella palissaderna och för att bibehålla den exakta riktningen.

Gräv sedan ett dike vars djup är minst en tredjedel av palissadens höjd plus filterskiktets höjd (ca 20 cm). Kontrollera dikets bottens bärförmåga. Om det inte är tillräckligt ska en betongbädd läggas för stabilisering.

Weiterlesen:
Kassera asfalt » Detta bör du definitivt veta

Graven bör grävas ca 60 cm bred för en tillräckligt stark sidobefästning för medelstora palissader. Riktlinjen ska löpa i mitten av diket.

2. Skapa en frostfri grund

Den frostfria grunden är ett cirka 20 cm högt lager av grus, som diket till en början fylls med. I fallet med en konstruerad betongbädd kommer den på den härdade betongbasen.

3. Gör en rad av palissad

Ställ in palisaderna exakt längs den sträckta styrlinjen. Var uppmärksam på exakta avstånd och samma höjd på palisaderna.

Efter härdning fylls sidorna av palissaderna med betong. Den fungerar som ett sidostöd. Betongen måste först härda helt innan du kan fortsätta arbeta. Beroende på typ av betong kan detta ta några dagar. Täck under tiden diket med byggfolie. Höjden på sidostödet bör nå ca 5 eller 10 cm under dikeskanten.

4. Stäng diket

Resten av diket fylls med grus och ett lager jord ovanpå efter att betongen har härdat. Jordlagret ska tämjas ner.

tips och tricks
Palisadraden kan även säkras mot förskjutning medan betongen härdar med hjälp av lämpliga konstruktioner. I de flesta fall är detta dock inte absolut nödvändigt.
Ссылка на основную публикацию