2 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Hur man korrekt gör sig av med sopor från källaren

Hur man korrekt gör sig av med sopor från källaren

Vid röjning i källaren kan det plötsligt dyka upp mycket skräp som behöver slängas. Men vad ska man göra med alla saker som är trasiga eller som ingen längre behöver? Vi ger dig en överblick över var du kan eller måste göra dig av med vad.

Här kan du slänga sopor från källaren

I grund och botten finns det olika alternativ för att slänga sopor från källaren. Exakt var du ska ta vilket skräp beror på typ av sopor och var du bor. I fråga:

  • återvinningsstation,
  • insamling av grovavfall,
  • gammal klädbehållare,
  • glasbehållare,
  • restavfallskärl,
  • papperskorg,
  • Uppsamlingsplats för föroreningar.

Återvinningscentralerna tar emot olika typer av avfall beroende på stad. Normala hushållsmängder byggmaterial, bråte, grovavfall eller väggfärg brukar inte vara något problem. Du kan också göra dig av med defekta elektroniska enheter eller databärare här. Huruvida grovavfall kan hämtas beror på lokala bestämmelser. Om du är osäker bör du fråga det ansvariga distrikts- eller regionkontoret. Större mängder väggfärg samt lack och andra kemikalier måste vanligtvis lämnas till särskilda föroreningsuppsamlingsställen.

Överväg att sälja funktionella prylar online eller på närmaste loppis. Detta sparar resurser och spolar in några euro i hushållets budget. Om försäljningen är för komplicerad för dig, överväg att donera föremål som fortfarande fungerar. Det lokala socialvaruhuset tar oftast gärna emot möbler, elektriska apparater och inredning i brukbart skick. Hemlösajourer eller andra sociala institutioner kan också vara intresserade av kläder eller vardagsföremål. Här får du oftast inga pengar utan saker hämtas ofta direkt från dig.

Organisera dig från början

För att det inte ska bli något kaos senare, sortera skräpet medan du städar din källare. Sätt upp flera insamlingsplatser framför huset och samla in föremål som ska kasseras separat. Detta sparar dig en tråkig och tidskrävande sortering av avfallet.

Weiterlesen:
Lägga det fördjupade membranet utan källare » Varför är det vettigt?
Ссылка на основную публикацию