2 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Hur lång är livslängden för små avloppsreningsverk?

Hur lång är livslängden för små avloppsreningsverk?

En fråga som ofta ställs men som sällan besvaras i detalj: Vad är den faktiska livslängden för små avloppsreningsverk? Allt om medellivslängden och de faktorer som påverkar livslängden är därför tydligt sammanfattat i denna artikel.

Betydelsen av livslängd för små avloppsreningsverk

Vissa små reningsverksägare anser att när man väljer rätt litet reningsverk är det enda som spelar roll livslängden och avloppskvaliteten är praktiskt taget försumbar.

Det är sant att när det renade avloppsvattnet sipprar bort får jorden ytterligare en reningsfunktion: dräneringskvaliteten är inte helt irrelevant, även vid jordläckage.

När allt kommer omkring, även över en kort sträcka (cirka 1,20 meter) är marken förorenad av föroreningar som kan ansamlas under en längre tid och även kan förorena grundvattnet.

Livslängden är givetvis ett mycket viktigt kriterium för kostnads-nyttoberäkningen av ett litet avloppsreningsverk.

Genomsnittlig livslängd per modell

Trickling filtersystem är de första modellerna av små avloppsreningsverk som kom ut på marknaden. Tillförlitliga data om underhållsintervall, hållbarhet och genomsnittlig livslängd har därför funnits här i årtionden.

rinnande filtersystem och system med fast bädd

Vid sipprande filtersystem kan en genomsnittlig livslängd på mer än 20 år antas. Den enkla tekniken med droppfiltret bidrar också till att förlänga livslängden.

Också

anlagda våtmarker

Konstruerade våtmarker är inte bara mycket ekologiska, utan också mycket hållbara. Konstruerade våtmarker är också mycket billiga. Fördelarna i korthet:

  • Billigt, självbyggande är också möjligt (cirka 1.000 XNUMX EUR)
  • lågt underhåll till nästan underhållsfritt
  • tålig
  • visuellt tilltalande
  • ingen strömförbrukning

Enda nackdelen är det något större utrymmesbehovet än med andra typer av system.

Weiterlesen:
Hitta vattenvener » Hur man lokaliserar vatten i marken

SBR-anläggningar

SBR-anläggningar är de mest sålda anläggningarna på marknaden. När det gäller hållbarhet finns det olika erfarenheter, även beroende på kvaliteten på respektive modeller och intensiteten i underhållet.

Generellt tycks medellivslängden för dessa system vara något lägre än för andra typer av små reningsverk. På grund av den korta tid denna teknik har funnits på marknaden är det ännu inte möjligt att göra XNUMX% tillförlitliga uttalanden.

anläggningar för aktiverat slam

Livslängden på aktivslamanläggningar varierar mest. Framför allt verkar konstruktionen av systemet och utrustningen spela den största rollen för livslängden.

anläggningens kvalitet

Studier visar tydligt att kvaliteten på det lilla reningsverket har den överlägset största inverkan på den totala livslängden. Ju högre kvalitet systemet är konstruerat, desto mer hållbart är det.

Vid köp bör kvalitetskriterierna därför spela en stor roll.

underhållsintervaller och underhållskostnader

Underhållsintervallen och det underhållsarbete som ska utföras spelar också en viktig roll för kostnaderna för det lilla reningsverket. Med god vård kan ett system hålla mycket längre – men ansträngningen för denna vård är ofta enorm.

Avloppsreningsverk utan pumpar är mindre sårbara och förbrukar heller ingen el. I princip gäller följande: Ju färre mekaniska delar i systemet, desto lägre underhållsansträngning och desto lägre underhållskostnader räknat över hela livslängden. Detta är också ett kriterium som inte bör försummas.

Ссылка на основную публикацию