0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Ett insynsstängsel har inte en allmänt accepterad höjd

Ett insynsstängsel har inte en allmänt accepterad höjd

Byggrättsligt är ett insynsstängsel klassat som en inhägnad. Till skillnad från massiva väggar krävs inget bygglov. Den tillåtna höjden beror på lokalt gällande bebyggelseplan. Som definition anger samhällen, kommuner och städer lokal sed. Inhägnader har stor potential för konflikter.

Inget bygglov och utrymme för tolkning

Få strukturella åtgärder på en fastighet har större konfliktpotential än en

Sekretessstaket till grannarna. Eftersom anordningar av denna typ i nästan alla fall inte kräver bygglov upp till en höjd av 1,80 meter, «flyger» de lite under en rättvis «radar». Huvudmotivet i övervägandet och utvärderingen är den lokala seden.

I bygglov regleras till exempel minimiavstånd mellan byggnader och fastighetsgräns. Detta är uppenbarligen inte fallet med många insynsstängsel som är installerade mycket nära gränserna. Staketet blir ett «gränssystem» om det placeras exakt på fastighetsgränsen och nuddar båda sidor. Detta gäller även för häckar. Ett gränssystem bör skapas med goda grannrelationer.

Lokal sedvänja kan ersättas av grannskapslagstiftning

Lokal sed uppstår från majoriteten av höjderna i de angränsande inhägnaderna. Om ett insynsstängsel installeras bör det inte torna över alla intilliggande inhägnader som en «fyr». I många utvecklingsplaner

Om det saknas lokal sedvänja, till exempel på grund av fastigheter som ligger långt ifrån varandra eller ett mycket inkonsekvent utseende, träder grannskapslagar i kraft på statlig nivå. De definierar höljeshöjder på mellan 1,20 och två meter, beroende på den federala staten.

Levande, döda och blandade inhägnader

Häckar, staket och blandade former kan monteras som insynsskydd. I allmänhet gäller samma specifikationer för alla varianter. Buskar och häckar måste klippas för att bibehålla den sedvanliga höjden på orten eller i området. Planterade staket, som trådnät med klätter- och klätterväxter, ska också hållas i «form».

Följande ytterligare juridiska principer och lokala förhållanden kan också påverka den tillåtna höjden på insynsstängslet:

  • Äganderätt (särskild nyttjanderätt i ägargemenskapen)
  • Siktförhållanden som påverkar offentlig rätt (trafikljus, korsningar, trafikleder)
  • Påverkan och dimension av skuggning på intilliggande fastigheter
tips och tricks
För att undvika konflikter kan du även eftersträva estetiska överenskommelser med dina grannar. Nästan varje insynsstaket kan förskönas. Diskutera också «baksidan» av ditt staket.
Weiterlesen:
Balkon » Freihstehend bringt Vorteile
Ссылка на основную публикацию