6 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Är lödning giftigt?

Är lödning giftigt?

Så kallade lödrök eller lödrök anses vara giftiga. I vilken utsträckning detta är fallet och vilka hälsoskador som är att befara och när, kan du ta reda på i detalj i den här artikeln. Dessutom vilka skyddsåtgärder som alltid bör vidtas.

Fara på grund av lödrök

Lödångorna (dvs ångorna som produceras vid lödning) består av flera komponenter:

  • ångorna från fluxen
  • alkoholångor
  • Slaggdamm från lodet (innehåller ofta bly och andra tungmetaller i blylod)
  • fint damm och fint damm

Det finns också många andra farliga ämnen, som vätebromid, blyoxider, hydrazin, kolofonium (när detta ämne används som flussmedel), fosforpentoxid och några andra.

Skyddsåtgärder

Om mer lödning krävs bör professionell utsug definitivt finnas tillgänglig. Om du inte utsätts för lödångorna permanent, utan bara ibland, räcker det med god ventilation av rummet och ett öppet fönster. I vilket fall som helst bör de resulterande lödångorna inte andas in.

Om du löder oftare bör du skydda dig mer omfattande, särskilt på grund av vissa blyföreningar.

tips och tricks
Farliga lödrök genereras vid både hård och mjuk lödning. Så skydda dig alltid ordentligt.
Weiterlesen:
Bra väggfärg » Så väljer du rätt
Ссылка на основную публикацию