0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Råd om putsning av yttervägg

Råd om putsning av yttervägg

Vid putsning av ytterväggen beror alltid vilken typ av puts och gipsunderlag som används på konstruktionen och vilket byggmaterial som används. Som regel kan dock lätt puts användas i alla moderna byggnader. Det finns dock några saker att tänka på.

Lämpliga putsmaterial för ytterväggar

Generellt sett rekommenderas lätta mineralputsar starkt för moderna, nybyggda byggnader. På grund av sin låga ytvikt bygger de upp mindre spänningar och är också mycket fuktbeständiga. De består huvudsakligen av kalk, cement, gips — ibland även av lera — med olika tillsatser, som malda naturstenar. Med undantag för tegelväggar kan nästan alla ytterväggar putsas i relativt tunna lager på cirka 15 millimeter, antingen i ett eller två lager. När det gäller tegelväggar, särskilt lätta tegel och typer av värmeisolerade tegelstenar, krävs putstjocklekar på minst 2 centimeter.

Grundputs och ytterväggsputs

Till underlaget ska som regel användas ett puts som å ena sidan låter vattenånga och fukt komma ut och å andra sidan är okänsligt för yttre fukt och skyddar byggnadens bas mot det. Cementputs, som har de överlägset bästa egenskaperna i detta avseende, lämpar sig bäst som grundputs – till skillnad från väggputs. Till ytterväggsputsen ska däremot mineralputs användas om möjligt.

Förbehandling av underlaget

Det är viktigt att kontrollera underlagets vidhäftning i förväg och förbättra det vid behov. Hur som helst bör du förbehandla djupare fogar eller olika byggmaterial som gränsar till varandra. Här kan å ena sidan indikeras gipsförstärkningar, å andra sidan fyllning av fogarna eller speciella fogförslutningar, till exempel för linjefogar. Infästning av gipslister är också en del av det förarbete som är nödvändigt innan putsning. I särskilt problematiska områden som utsätts för hårt väder bör du om möjligt använda gipsremsor av rostfritt stål.

Om underlagets vidhäftning inte är garanterad måste du antingen hjälpa dig själv med lämplig primer eller vid behov med en sprayputs.

Weiterlesen:
Bygg en innervägg i timmerstomme » Så här fungerar det
Ссылка на основную публикацию