0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

oljefläckborttagningsmedel

Oljefläckborttagare — En liten köpguide

Motorolja från fordon kan droppa ned på garagegolvet eller markstenarna på uppfarten och lämna envisa oljefläckar. För att helt ta bort oljefläckarna är det viktigt att använda speciella oljefläckborttagningsmedel. Vår köpguide ger information om olika typer av oljefläckborttagningsmedel och viktiga köpkriterier och ger även några värdefulla köprekommendationer.

Våra rekommendationer

#1

MELLERUD

ytskydd
ja
behållarstorlek
500 ml
jämförelsepris
ca €1,86 EUR/100 ml
9,29 € (18,58 €/l)

Köp det på Amazon

Oljefläckborttagaren från den välkända märkestillverkaren MELLERUD tar automatiskt bort oljefläckar från mineral- och syntetiska oljor från marksten, betong och avjämnings- och naturstensytor. Efter applicering är det nödvändigt att vänta tills oljefläckborttagningsmedlet har torkat helt. Rester av oljefläckborttagningsmedlet kan sedan enkelt sopas bort tillsammans med oljan som då har bundit sig, den ska vid behov skrubbas med vatten. Oljefläckborttagningsmedlet från MELLERUD kan användas på sugande och icke-absorberande ytor och angriper inte ytan.

I recensioner sa kunderna mest att de var mycket nöjda med effekten och prestandan hos oljefläckborttagningsmedlet.

#2

CARAMBA oljefläckborttagningsmedel

ytskydd
begränsad
behållarstorlek
1 L
jämförelsepris
ca €1,35 EUR/100 ml
13,48 € (13,48 €/l)

Köp det på Amazon

Oljefläckborttagaren från den välkända tillverkaren CARAMBA tar bort fläckar från motoroljor, bränslen, eldningsoljor samt smörj- och växellådsoljor från absorberande och icke-absorberande ytor och även på textilbeklädnader. Enligt tillverkaren får produkten inte användas på bitumen, asfalt och skiffer. Produkten har mycket god vidhäftning och kan därför även användas på sluttande ytor. Ansökan kan upprepas vid behov.

I recensioner var kunderna mestadels entusiastiska över den goda effekten av oljefläckborttagningsmedlet från första appliceringen och den okomplicerade hanteringen av produkten.

Weiterlesen:
Skiftnyckel ∗ TOP 3 rekommendationer & köpguide

#alternativ

BioChem oljefläckborttagningskoncentrat

ytskydd
begränsad
behållarstorlek
1 L
jämförelsepris
ca €2,19 EUR/100 ml
21,90 € (21,90 €/l)

Köp det på Amazon

BioChems oljefläckborttagningsmedel är biologiskt nedbrytbar och fri från fosfor och fluorvätesyra. Oljefläckborttagningsmedlet kan användas på alla syrafasta ytor, så det är inte lämpligt för syrakänsliga natursten (sandsten, kalksten, marmor). När det gäller trä, plast och alla naturstenar (t.ex. granit) bör kompatibiliteten först testas på ett oansenligt område. Genom att använda produkten kan underlag lätta upp något. Oljefläcksrengöringen är ett koncentrat och kan även användas utspädd vid behov.

I recensioner var kunderna mestadels nöjda med effekten och prestandan hos oljefläckborttagningsmedlet.

köp kriterierna

omfattning

Biologiskt nedbrytbara oljefläckborttagningsmedel. Endast biologiskt nedbrytbara ytaktiva ämnen används för rengöring av dessa produkter, och potentiellt skadliga tillsatser undviks i stort sett. Biologiskt nedbrytbara produkter är lika skadliga för hälsan som konventionella oljefläckborttagningsmedel, de kan vara mycket irriterande för hud och ögon, och att andas in ångorna kan också vara kraftigt irriterande för luftvägarna. Sådana produkter bör också användas med stor försiktighet och alltid så sparsamt som möjligt.

Konventionella oljefläckborttagningsmedel. När dessa medel används finns det också stora risker för miljön, särskilt för vattenlevande organismer. Vid skurning eller efterföljande rengöring måste man därför alltid se till att medlet inte kommer ner i marken eller grundvattnet.

oljefläcksprayer. Olje- och tjärfläckborttagningsmedel i sprayform är särskilt lämpliga för att snabbt ta bort små fläckar. De är lättillgängliga och erbjuder vanligtvis samma prestanda som flytande produkter. Även med dessa medel måste tillverkarens säkerhets- och användningsanvisningar alltid följas mycket noggrant.

oljebindemedel. Om det precis har spillts ut olja bör du först försöka binda så mycket av oljan som möjligt. Alla medel som är mer absorberande än den yta som oljan har läckt ut på är lämpliga för detta. Det är idealiskt att använda speciella oljebindemedel så snabbt som möjligt, eftersom dessa medel ofta kan suga ut olja ur undergrundens ytskikt och binda den. Bildandet av envisa och djupt sittande oljefläckar kan förhindras på detta sätt.

Weiterlesen:
Väggfärg » Så känner du igen kvalitet

substratets lämplighet

Inte alla oljefläckborttagningsmedel kan användas på alla ytor. Den motsvarande tillverkarens anvisningar måste följas. De flesta universella oljefläckborttagningsmedel kan användas på både absorberande och icke-absorberande ytor, men vissa produkter är inte lämpliga för sura ytor (t.ex. naturstensterrass), trä, plast eller asfalt. För att vara på den säkra sidan bör du alltid testa kompatibiliteten för varje produkt själv på en oansenlig plats i förväg.

ytskydd

Vissa produkter kan angripa och förändra vissa ytor. En ljusning av det behandlade området är mycket vanligt till följd av behandlingen, inte alla tillverkare påpekar detta uttryckligen. Emellertid blir områden som ljusnat av behandlingen vanligtvis mörkare igen med tiden.

Video: Använd oljefläckborttagare professionellt

Häufig gestellte Fragen

Är oljefläckborttagningsmedel skadliga för miljön?

Mycket få oljefläckborttagningsmedel är biologiskt nedbrytbara, och många innehåller biocider. De bör därför inte komma ner i grundvattnet eller marken, eftersom de har en långvarig skadlig effekt på vattenlevande organismer (det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner). De absorberade oljeresterna ska alltid kasseras på rätt sätt.

Finns det några huskurer för att ta bort oljefläckar?

Antalet hushållsmedel som ryktas för att ta bort oljefläckar är ohanterligt. De flesta huskurer avser dock borttagning av matoljor och matfett, de är ineffektiva med mineraloljor och syntetiska oljor (motorolja, smörjolja, växelolja). Sådana oljefläckar kan endast tas bort med professionella oljefläckborttagningsmedel, oljebindemedel hjälper också till med färska fläckar.

Kan du förhindra oljefläckar?

Oljeskyddsmatta, 60 × 90 cm, 2 st av Sauberman

12,99 €

Köp det på Amazon

Om du har den välgrundade rädslan att vissa arbeten (t.ex. rost på en motorcykeltank, restaurering av veteranbilar) kan resultera i olje- eller smörjmedelsfläckar kan du förhindra detta genom att lägga speciella mattor under. Sådana specialmattor samlar upp smuts direkt och förvarar det säkert inuti, så att inga fläckar kan bildas på golvet.

Var kan man få tag i effektiva oljefläckborttagningsmedel?

Ett litet urval av produkter finns vanligtvis på fordonsavdelningen i byggvaruhus eller i biltillbehörsbutiker. På nätet är dock urvalet oftast mycket större och Amazon erbjuder även ett stort antal oljefläckborttagningsmedel i olika utföranden och även högeffektiva oljebindemedel.

tillbehör

oljebindemedel

Oljebindemedel, 40L

16,95 €

Köp det på Amazon

Om olyckan precis har hänt och oljefläckarna på golvet fortfarande är färska bör du alltid prova oljebindemedel först. Oljebindemedlet strös enkelt på och absorberar färsk olja mycket snabbt och enkelt under exponeringstiden. Uppsugningsförmågan hos högkvalitativa granulat är vanligtvis utmärkt, så oljebindemedel bör alltid finnas till hands som ett mycket effektivt nödhjälpmedel.

Fläckborttagningsmedel för olja och tjära

Brestol olja och tjärfläckborttagningsspray

13,90 €

Köp det på Amazon

När det kommer till snabb och enkel applicering är sprayer vanligtvis mycket mer fördelaktiga. Kombinerade olje- och tjärfläckborttagningsmedel penetrerar oftast bättre under ytan och transporterar oljerester som trängt djupare ner till ytan. Den nödvändiga exponeringstiden är ofta kortare jämfört med flytande oljefläckborttagningsmedel. En enda sprayburk räcker ofta för upp till 2 m² oljesmutsad yta.

Ссылка на основную публикацию