41 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Hur man korrekt limmar frigolitpaneler

Hur man korrekt limmar frigolitpaneler

Styrofoam paneler är populära medel för att isolera väggar. De är väldigt lätta att skära och bearbeta. Om du vill limma frigolitplattorna måste du använda rätt lim. Klassiska lim är inte lämpliga.

Att välja rätt lim för frigolitskivorna är mycket viktigt

Vid bearbetning och limning av frigolitskivor är det särskilt viktigt att du väljer ett lämpligt lim för att ansluta materialet till underytan. De flesta klassiska lim är inte lämpliga för detta ändamål. I vissa fall kan limmen till och med skada materialet. Speciallim för frigolit hittar du i järnaffären, som oftast till och med kan köpas redan blandade och som specialanpassats för panelernas materialegenskaper. Limmen för frigolit är fria från lösningsmedel som skulle förstöra panelerna eller remsorna.

Användbara tips för bearbetning och limning av frigolitskivor

Det bästa är om du skär alla frigolitplattor och remsor innan bearbetning och skär dem till önskat format. Detta sparar dig mycket tid vid limning och du kan bearbeta panelerna ganska snabbt. För själva bearbetningen behöver du några verktyg, till exempel följande:

  • de redan skurna styrofoamplattorna och remsorna av samma material
  • lämpligt frigolitlim utan lösningsmedel
  • en tandspackel för att applicera limmet
  • en tvättbar arbetsyta
  • Om det behövs, lite PU-skum för att fylla i luckor
  • helst instruktioner för att fästa plattorna och remsorna

Det bästa sättet att gå tillväga när man limmar frigolitplattorna

Det fungerar enklast om du omedelbart placerar det redan skurna materialet på väggen eller ytan som ska bearbetas, så att du enkelt kan gå vidare i tur och ordning. I kanterna eller i hörnen använder du oftast paneler eller frigolitlister som du förbereder i exakt den ordning som de ska fästas senare. För att applicera limmet är det bäst att använda tandspackeln för att applicera limmet över ett stort område. Naturligtvis kan du även sticka frigolitplattorna selektivt. Däremot riskerar du att det bildas luckor som minskar den isolerande effekten. Om det fortfarande finns luckor mellan de enskilda panelerna kan du fylla dem med PU-skum.

Vad du bör vara uppmärksam på när du limmar panelerna

Till polystyrenskivor används endast lim som är fria från lösningsmedel. Det är dock minst lika viktigt att få en så plan yta som möjligt som frigolitskivorna kan fästas på. Ytan bör vara fri från förhöjningar eller bucklor, annars kan panelerna gå sönder mycket snabbt. Var noga med att även ta bort eventuellt papper under, till exempel träspånstapeter eller strukturtapeter. Det gäller mycket tunna paneler som kan gå sönder väldigt snabbt. Om frigolitblock istället används är risken för brott betydligt lägre. Men även här ska undergrunden vara så platt som möjligt.

Weiterlesen:
Plastskivor för fasaden » Allt du behöver veta
Ссылка на основную публикацию