0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Konstruktivt träskydd på altanen

Konstruktivt träskydd på altanen

En terrass bildar nästan alltid den geometriska formen av en kuboid. Om den rätvinkliga golvytan ska täckas kan diagonalt verkande influenser som solstrålar och nederbörd som vinden kommer in relativt enkelt beräknas. I kombination med skydd på vertikala sidor ger detta ett konstruktivt träskydd.

Golv, sidor och kapell

De två mest massiva och följdriktiga väderpåverkan som påverkar träet som finns på en terrass är nederbörd och UV-strålning. Dessutom finns spray och bakvatten på virke nära marken. Rumsligt kan tre områden separeras från varandra där konstruktivt träskydd kan implementeras:

 • våning inklusive överbyggnad
 • sidor och stödstruktur
 • tak och underkonstruktion

För att säkerställa träskydd mot fukt måste följande parametrar följas:

 • Var kommer nederbörden ifrån?
 • Är diagonala infallsvinklar (vind) relevanta?
 • Kan bakvatten bildas på underjordiska och horisontella komponenter?
 • Är även vattenavloppskapaciteten anpassad till toppvolymen?
 • Finns det källor till fukt och väta av icke-väderrelaterade orsaker?
 • Kan nederbörd, inklusive kondens, rinna av utan att röra veden?
 • Är ventilation och drag tillräcklig för att avlägsna fukt från luften?

Den andra väsentliga skyddsfaktorn är att hålla sig borta från UV-strålning och den tillhörande extrema värmeuppbyggnaden:

 • Ska träytorna skuggas permanent och/eller tillfälligt?
 • Beaktas solstrålningen vid varje infallsvinkel?
 • Är ventilation och drag tillräckliga för att undvika överdriven uppvärmning (tak)?

Direkt träskydd kan minskas och kemiskt träskydd kan undvikas

Om det konstruktiva träskyddet har implementerats optimalt på en terrass kan träkomponenterna och ytorna behandlas mindre intensivt. Om lite eller ingen nederbörd faller på trägolvet, bärande och väggelement och möblerna och UV-ljuset blockeras räcker inte bara ett naturligt och ekologiskt träskydd på utsidan, utan är i nivå med kemiska åtgärder vad gäller hållbarhet och livslängd.

Idéer till individuella konstruktiva åtgärder

 • Rullgardiner på takfoten (takfot, droppkant)
 • Visuella och vindskyddande väggar, som även fungerar som ett konstruktivt träskydd
 • Skyddar på utsatta komponenter (lock för ändfibrer och ändfibrer)
 • Skapa undergrund med grus/grusdränering
 • Träelement med avfasningar och/eller spår för att påverka flöde och riktning
 • Förhindra direkt jordkontakt av träkomponenter med frånkopplingsmaterial
tips och tricks
Om du förutom temperaturerna kan vistas på din altan en stormig höstdag utan att bli blöt har du implementerat ett effektivt konstruktivt träskydd.
Weiterlesen:
Kassera gipsskivor » Var ska man lägga skräpet?
Ссылка на основную публикацию