0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Kalibreringsperioden för kallvattenmätaren har löpt ut

Kalibreringsperioden för kallvattenmätaren har löpt ut

I likhet med elmätare måste vattenmätare också kalibreras regelbundet i många länder. Detta för att säkerställa att de uppmätta värdena fortfarande överensstämmer så nära som möjligt med de faktiska förbrukningsvärdena även några år efter driftsättning. Även om tidsfristen för omkalibrering sannolikt kommer att överskridas relativt ofta i praktiken, är efterlevnaden av relevanta bestämmelser av juridisk relevans.

Kalibreringsperioder för vattenmätare i Tyskland och Österrike

I Tyskland finns informationen om kalibreringsperioderna för vattenmätare i den så kallade kalibreringslagen. Om du är osäker bör du se till att olika tidsfrister gäller för kallvattenmätare och varmvattenmätare. Perioden för kallvattenmätare är 6 år, medan den för varmvattenmätare endast är 5 år. Detta beror på en något annorlunda teknisk struktur som krävs för korrekt registrering av varmvattenförbrukning.

I Österrike har vattenmätare en standard omkalibreringsperiod på 5 år. Detta gäller även för:

  • kallvattenmätare
  • varmvattenmätare
  • varmvattenmätare

Hyresgästernas rättigheter vid bristande kalibrering

Om tidsfristen för föreskriven omkalibrering har överskridits kan detta oftast ses direkt på själva vattenmätaren. Denna är vanligtvis försedd med en motsvarande etikett under kalibreringen.

Det är mycket möjligt att den föreskrivna omkalibreringen i flerbostadshus inte har genomförts på många år. Detta kan ha juridisk relevans i händelse av en tvist. Om vattenmätaren inte är korrekt kalibrerad har hyresgäster rätt att ifrågasätta en driftskostnadsredovisning och att göra invändning. Hyresvärdar bör därför alltid komma ihåg att beställa omkalibrering eller byte av vattenmätaren i god tid.

Hyresvärdar kan föra över kostnaden för mätarbyte på hyresgästerna

Efter att kalibreringsperioden har löpt ut, kalibreras kallvattenmätare ibland inte alls, utan de byts omedelbart ut mot en ny mätare. Detta orsakar ibland bristande förståelse bland hyresgästerna i ett hyreshus om de inte vill inse behovet av byte.

Weiterlesen:
Torkning efter vattenskada » Så här fungerar det

Från juridisk synpunkt är det dock inte anmärkningsvärt om hyresvärdar vart 5:e år lägger över kostnaderna för ett fullständigt byte av kallvattenmätaren på hyresgästerna i huset. Detta görs som ett led i regleringen av merkostnaderna.

Ссылка на основную публикацию