0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Information om golvplattans isolering

Information om golvplattans isolering

I hus utan källare försvinner naturligt mycket värme via golvplattan till den omgivande kallare jorden. Att isolera golvplattan är här ett effektivt botemedel. Dessutom en obligatorisk sådan.

Enligt lagstadgade föreskrifter ska golvplattan vara isolerad

EnEV – energisparförordningen som gäller i Tyskland – föreskriver att alla yttre komponenter i ett hus måste isoleras mot värmeförluster. I ett hus utan källare är detta också golvplattan i det här fallet. Det krävs därför också isolering enligt lag. Men det ger också andra ekonomiska fördelar.

Lägre energiklassning och ekonomiska fördelar

Med tillräckligt hög isolering kan husets energivärde reduceras avsevärt – välisolerade hus uppnår ofta ett KFW-värde på 70 med lämpligt genomtänkt byggande, även bättre isolerade hus når då ofta ett värde på 55, vilket är en tilläggsbetalning injektion» från KFW betyder. Bättre isolering betalar sig redan när det kommer till byggkostnader – och givetvis ännu mer när det gäller värmebehov.

Här är golvplattans isolering en klart avgörande faktor för nivån på uppvärmningskostnaderna.

Vid lägre värmebehov kan värmesystemet även dimensioneras mindre under vissa omständigheter – vilket i sin tur avspeglas i lägre byggkostnader.

Isoleringen av golvplattan medför alltså en hel rad ekonomiska fördelar, desto mer om det ändå går utöver det föreskrivna utrymmet.

Isoleringsmöjligheter för golvplattan

Det finns två alternativ för att isolera golvplattan: å ena sidan isoleringen under golvplattan, å andra sidan isoleringen ovanför golvplattan. Båda kan vanligtvis installeras själv.

Isolering under golvplattan

Isoleringen under golvplattan utförs alltid på ett rent och stabilt lager, som vanligtvis består av mager betong, men även här är planum möjligt. På detta lager finns sedan den sk perimeterisolering läggs, men bara i ett lager för att undvika vattenansamling. Antingen skumglas eller ett läggningsskikt av XPS-paneler placeras ovanpå.

Weiterlesen:
Hängande styva skumpaneler » Du har dessa alternativ

isolering på golvplattan

Här läggs EPS ovanpå ett ångspärrskikt och sidorna upp till kanten av fundamentet är dessutom försedda med omkretsisolering.

Ссылка на основную публикацию