0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Vad är det ideala avståndet mellan huset och garaget?

Vad är det ideala avståndet mellan huset och garaget?

När det kommer till att bygga ett garage spelar en rad faktorer in. Bland annat är rätt avstånd mellan hus och garage viktigt. Inte bara avståndet till ditt eget hus, utan även till grannhuset är viktigt. Vilka aspekter du bör överväga i varje fall.

Avstånd till grannhuset: Lagkrav

När det gäller avståndet till grannhuset är lagkrav särskilt aktuella. Det går inte att ge ett generellt svar på vilket minimiavstånd mellan hus och garage som måste hållas här. Detta beror bland annat på storleken på det planerade garaget. Med en medelvägghöjd på högst tre meter och en maxlängd på nio meter finns normalt inget avstånd till grannfastigheten. Ändå kan det vara så att byggprojektet är föremål för godkännande och grannarnas godkännande måste inhämtas som en del av godkännandeprocessen.

Om garaget är större än vad som anges ovan, beräknas avståndet till angränsande byggnader som vid andra byggprojekt. För att göra detta multipliceras höjden på den planerade byggnaden med en avståndsfaktor. Detta är vanligtvis mellan 0,4 och 1, men kan också vara större eller mindre beroende på utvecklingsplan.

Avstånd till ditt eget hem: Olika hänsyn avgör

Ur juridisk synvinkel behöver du inte hålla ett särskilt avstånd till ditt eget hus. Ändå bör flera överväganden göras om det ideala avståndet hem till garaget. Viktiga faktorer för beslutet är:

  • ljusinfallsvinkel in i huset och mörkläggning genom garaget,
  • Uppriktning av hus och garage,
  • stigar mellan hus och garage,
  • användning av garaget.

Om garaget ska placeras nära huset uppstår frågan om hur konstruktionen påverkar ljusförhållandena i huset. Detta är särskilt relevant om garaget skulle skugga den soliga södra sidan. För att göra detta, beräkna ljusets infallsvinklar och garagets effekt på det, eller få hjälp med beräkningen om det behövs.

Weiterlesen:
Dubbelgarage » Vilken dörrbredd måste den vara?

Men frågan om hur garaget används och hur ofta vägen dit ska täckas ska inte underskattas. Om garaget egentligen bara används för att förvara bilen kan längre avstånd till huset vara hanterbart. Men om garaget även används som förråd eller om du vill lasta av dina matvaror där är det bekvämare om det ligger närmare huset.

Ссылка на основную публикацию