0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Hur mycket måste stålnät överlappa varandra?

Hur mycket måste stålnät överlappa varandra?

Att bygga ett hus eller garage kräver mycket planering och beräkningar, allt för att se till att byggnaden är säker när den är klar. En aspekt är trådnätets läge under betonggjutning.

Varför måste stålnät överlappa varandra?

Stålnät, till exempel för konstruktion av en golvplatta, måste överlappa varandra. Detta kallas spillover. Detta tjänar till att säkerställa att stålmattans yta inte avbryts vid mattfogarna. Detta av statiska skäl. En bottenplatta där mattorna helt enkelt ligger bredvid varandra skulle vara mindre stabil.

Hur långt måste mattorna överlappa varandra?

Hur långt stålmattorna måste överlappa för att säkerställa en säker anslutning beror på det enskilda fallet. För att till exempel betonga en golvplatta för ett hus behöver du en byggnadsingenjörs beräkningar och en så kallad förstärkningsplan. Detta inkluderar placeringen av stålmattorna, dvs även överlappningen. Det är viktigt vid läggning att det inte blir för många överlappningar. Eftersom bottenplattan ska nå en viss tjocklek är många fogar ovanpå varandra kontraproduktiva eftersom de representerar onödig förtjockning.

Om du däremot bygger ett garage eller uteplats med betonggrund för att lägga kakel eller för att bygga en stålkonstruktion under, förväntas det inte väga lika mycket som ett hus. I det här fallet kan du klara dig utan beräkningen av en konstruktionsingenjör. Man bygger först en stomme av trä, med vilken man begränsar grunden.

Mattorna ska givetvis också överlappa ett sådant underlag. Två rader stygn räcker. Men det beror på hur stor grunden är. Till exempel, om två stålmattor passar in så att fem eller sex rader stygn överlappar, är det också okej. Det är viktigt att man kopplar ihop stålmattorna med bindtråd, på samma sätt som man bygger en listgrund med stålkorgar. Men det är också viktigt att mattorna fyller hela grunden.

Weiterlesen:
Bygg din egen bungalow » Arbetsområden & beräkning
Ссылка на основную публикацию