0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Merkostnader – vad är normalt?

Merkostnader – vad är normalt?

Ofta verkar de egna kringkostnaderna alldeles för höga. Då behöver man en jämförelse med andra familjer för att verkligen kunna bedöma vad som är normalt och om faktureringen av merkostnaderna eventuellt är fel.

Riktvärden för merkostnader

Uppvärmningen och varmvattnet är ofta en andrahyra och måste planeras månad efter månad.

För att kunna bedöma vad det genomsnittliga hushållet i Tyskland finner i form av merkostnader på sin räkning måste man titta på hyresgästföreningens driftskostnadsindex för de enskilda regionerna i Tyskland.

Den tyska hyresgästföreningen har beräknat kringkostnader på 2,20 euro per månad och kvadratmeter boyta för hela Tyskland.

Genomsnittliga merkostnader och lägenhetsstorlek

Så här är några exempel, där antalet personer givetvis också kan ha en stark inverkan uppåt på detta genomsnitt. När man tittar på merkostnaderna för hela året kan man bara se hur mycket merkostnaderna faktiskt belastar budgeten.

  • Enkellägenhet med 40 kvadratmeter boyta runt 88 euro/månad — 1056 euro/år
  • Tvårumslägenhet med 65 kvadratmeter boyta 143 euro / månad — 1716 euro / år
  • Trerumslägenhet med 90 kvadratmeter boyta 198 euro / månad — 2376 euro / år
  • Stor lägenhet med 120 kvadratmeter boyta 264 euro / månad — 3168 euro / år

Besparingspotential i kringkostnaderna

Men siffrorna visar också den enorma potentialen för besparingar i kringkostnader. För det som ansågs normalt av hyresgästföreningen förra året kan vara den nedre gränsen redan i år tack vare de stigande värme- och elkostnaderna.

tips och tricks
Hyresgästföreningen har också fått reda på att varannan uppgift innehåller brister och fel. Eftersom dina pengar står på spel när det kommer till fakturering bör du först se om du själv kan upptäcka ett fel.

Vid tveksamhet rådfråga en jurist eller den lokala hyresgästföreningen. Du har äntligen sett de årliga kostnaderna i översikten ovan och kan enkelt kvitta eventuella advokatkostnader som kan uppstå med sparade merkostnader.

Weiterlesen:
Fördelningsnyckel för merkostnader » Hur fördelas de?
Ссылка на основную публикацию