0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Hur högt kan ett lektorn vara i trädgården?

Hur högt kan ett lektorn vara i trädgården?

I vårt regelälskande och framför allt grannhöger-Tyskland kan ett lektorn definitivt bli en juridisk stridsfråga. Anspråk på oförhindrad användning av trädgården prövas gärna i detta avseende. Höjden på lektornet är dock i allmänhet inte satt till ett maximum.

Bygglov för lektorn i trädgården?

Innan du rackar på din hjärna om den tillåtna eller otillåtna höjden på en klätterställning är den första frågan att ställa dig själv om bygglov behöver erhållas för uppförande. Det är trots allt en byggnad som till och med ser ut som ett bostadsområde. En klätterställning är dock vanligtvis inte permanent bebodd, särskilt inte av vuxna. Det är därför det inte klassas som gillestuga enligt statens byggregler. Det innebär att det kan byggas på privat mark utan bygglov.

Vid behov klassas ett lektorn som en så kallad sidoanläggning. I detta fall reglerar den lokala utvecklingsplanen tillåtligheten.

Vilka är dimensionsspecifikationerna för en klätterställning?

Som så ofta är fallet med granntvister är ärendet med lektornet en känslig fråga och kan inte besvaras generellt. Det finns rapporter om individuella prejudikat där målsäganden såg sig påverkas negativt av ett lektorn som uppförts av en granne — domarna var alltid annorlunda. Detta beror främst på följande:

  • egna specifikationer av byggregler beroende på förbundsstat eller kommun
  • enskilda föreskrifter av lokala utvecklingsplaner
  • något särskilt krav på hänsyn: särskilda gruppers intressen

I byggreglerna i de flesta federala stater finns det redan några grundläggande dimensioner som lektorn kan påverkas av. Vanliga regler är till exempel:

  • Föreskrift om att hålla utrymme fritt beroende på en byggnads höjd
  • Mätning av distansens djup beroende på konstruktionens höjd

Om en konstruktion som inte lämpar sig för vuxnas tillträde (där ingår även ett lektorn för barn) är högre än 2 m och har byggnadsliknande effekter gäller en så kallad avståndsområdesförordning. Det innebär att ett visst område mellan lektornet och en grannbyggnad eller i vissa fall fastighetsgränsen ska vara fri.

Weiterlesen:
Terrassens avstånd till fastighetsgränsen » Detta är viktigt att notera

Hur djupt detta avstånd måste vara beror på konstruktionens vägghöjd. I bostadsområden är värdet 0,2 H (H är den för den delen fastställda måttenheten), dock minst 3 meter.

I slutändan är det alltid en ganska komplicerad och framför allt individuellt reglerad fråga, vilken klätterställningshöjd som är rimlig för grannarna. Ett litet tips: innan du och din granne går er på nerverna i onödan, försök att komma överens i god tid!

Ссылка на основную публикацию