1 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Höga ljud i vattenledningen? Det kan du göra

Höga ljud i vattenledningen? Det kan du göra

Vattenledningar är mycket specifika installationer som ibland verkar ha ett eget liv. Till exempel kan de göra höga ljud. Detta är ofta irriterande, sällan ens farligt.

Var kommer ljudet i vattenledningen ifrån?

Bullret i vattenledningen kan ha många orsaker. Enbart vattnet producerar ett flödesljud i röret. Det finns också fel som att brumma eller hamra. Om rören är gjorda av metall leds ljudet väl och fördelas i hela huset. Särskilt i hus där det bor många människor dyker ljuden upp överallt – och kan även höras överallt.

Störande flödesljud

Som nämnts ovan är flödesljud normalt. För att de inte ska överföras genom väggarna i hela huset måste ledningarna kopplas bort från de andra komponenterna, dvs de får inte röra väggen. Fästena bör förses med gummiisolering.

Brummande vattenrör

Om vattenröret surrar kan det ha med trycket att göra, kanske är det för högt inställt (inställningen görs på tryckreduceraren i källaren). En indikation på detta kan vara att brummandet försvinner när en andra kran öppnas, det vill säga trycket försvinner.

Om brummandet inträffar direkt efter installationen kan vattenrören inte ha varit ordentligt isolerade. En annan möjlighet är att ledningarna har installerats fel eller att fästena är lösa. I det här fallet kan linjen också vibrera. Låt en fackman kontrollera detta.

Knacka i vattenröret

En knackning eller högt hamrande i ledningen indikerar tryckstötar i ledningen. dessa uppstår när vattenpelaren avbryts för abrupt, när engreppsblandare är stängda, men också när tvättmaskinen är igång. Ta reda på var problemet kommer ifrån och installera en stötdämpare vid behov.

Weiterlesen:
Dubbla vattenanslutningen » Så här går det till

Ett vattenrör kan för övrigt också gå sönder på grund av för stora tryckstötar. Så ta hand om detta problem, inte bara för dina örons skull.

Ссылка на основную публикацию