0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Gipsfiberskivor för utomhusbruk

Gipsfiberskivor för utomhusbruk

Gipsskivor är inte vattentäta på grund av sin kartong och lämpar sig därför inte för utomhusbruk. Som ett alternativ finns gipsfiberskivor, som i princip består av samma två material. Gipsen blandad med cellulosa utvecklar hög stabilitet och är vattentät. Panelerna är också kända som Fermacell.

Ofta, men inte alltid lämplig för utomhusbruk

Utanför uppstår frågan endast i sällsynta fall om gipsskivor, gipsfiberskivor eller andra materialskivor ska väljas. Gipsskivor kan endast användas under vissa strukturella omständigheter i takområden som balkong- och trapphustak.

De största skillnaderna mellan gipsfiberskivor och gipsskivor är stabilitet och vattenbeständighet. De som inte är av kartong är mycket mindre känsliga och tål till viss del vädrets påverkan utomhus.

Om materialskivor monteras på en byggnad för hårt belastade vädersidor kan OSB-skivor eller lättbetong användas som alternativ till gipsskivor istället för gipsfiberskivor.

Användningsområden utomhus

Det finns många typer av användning för gipsfiberskivor utomhus, vilket sparar en mer komplex konstruktion med mer solida material. Om och i vilken utsträckning detta material är lämpligt beror också på den senare beläggningen av ytan. Kalkputs skyddar panelerna bättre mot väder, vind och regn än färg.

  • Skydd under takfot
  • Tak under takfot (t.ex. över balkonger och terrasser)
  • Grillstation eller friluftskök
  • Sekretessskärmar
  • Underlag för senare putsning
  • Beklädnad av små byggnader (garage, redskapsbod, soptunneldepå)
  • skärmtak
  • Framväggar i syfte att fästa utvändig isolering

Stabilitet stöder statik

I större materialtjocklekar kan gipsfiberskivor även användas för att förstyva och stödja konstruktionen. Byggnadskonstruktioner av träpanelkonstruktioner eller i stolp- och balkkonstruktion får ytterligare statisk och bärande stabilitet.

Det är sant att gipsfiberskivor kostar mer än gipsskivor. Innan köpbeslut fattas bör dock priserna jämföras med alternativ som är möjliga utomhus, som OSB-skivor eller lättbetong. Det är också viktigt att komma ihåg att gipsfiberskivor är diffusionsöppna, OSB är det inte. Detta leder till en annan installationsmetod vad gäller ytterligare åtgärder som ångspärr och isolering.

tips och tricks
Var uppmärksam på byggreglerna för fasadbeklädnad om du vill använda gipsfiberskivor. Det finns relevanta bestämmelser om minsta materialtjocklek. För utvändig isolering måste man oftast hyvla minst fyra centimeters hålrum bakom gipsskivan.
Weiterlesen:
Bearbetning av aluminiumplåt » Teknikerna i en överblick
Ссылка на основную публикацию