1 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Garageporten går inte att öppna — vad kan du göra?

Garageporten går inte att öppna — vad kan du göra?

En garageport som inte går att öppna är en rejäl olägenhet. Beroende på om det är en manuell eller en elektrisk garageport kan det vara ganska komplicerat att öppna den. Läs här vad du kan göra i detalj och vad du om möjligt inte bör göra.

Möjliga skäl till att inte öppna

  • garageporten (som ska öppnas manuellt) har fastnat
  • garageportens (manuella) låsmekanism är skadad
  • portdriften är skadad (elektrisk garageport)
  • radiokretskortet på garageporten är skadat (då får portöppnaren ingen «öppen» signal)
  • den handhållna radiosändaren är defekt

Mekanisk garageport har fastnat

Med den mekaniska garageporten beror fastklämningen ofta på att öppningsmekanismen är skev och därmed fastnar. Som regel kan detta även korrigeras senare genom att öppningsmekanismen justeras professionellt. Men först måste man ha tillgång till garaget. Annars kan du bara försöka lyfta ut låspunkterna så försiktigt som möjligt.

Garageportens mekaniska låsmekanism är skadad

Om låset på den mekaniskt manövrerade garageporten är skadat är det bäst att ringa en låssmed. Detta innebär naturligtvis också motsvarande kostnader. Du bör dock avstå från att prova själv, eftersom skadorna av det ofta kan vara betydligt större.

Elektrisk garageport — portöppnare

Om grinddriften inte längre går eller grinden inte längre kan röra sig, kan det antingen bero på grinddriften eller öppningsmekanismen. Ljudet som dörröppnaren gör är oftast ett tecken på var felet ligger.

Om dörröppnaren inte reagerar alls kan det också vara så att radiokretskortet i dörröppnaren är skadat, eller så är bara handradiosändaren defekt. Dörröppnaren får då ingen signal och dörren öppnas inte. Tillträde till garaget erhålls då ofta via:

  • en befintlig nödlösning (om tillgänglig)
  • en nyckelbrytare (om tillgänglig)
  • genom att kortsluta frekvensomriktaren (specialist eller elektriker)
tips och tricks
När du installerar en garageport eller eftermonterar en frekvensomriktare bör du definitivt överväga lämpliga nödlösningar. Regelbunden justering och underhåll av portdriften bör också vara en del av det obligatoriska programmet — detta sparar dig från irriterande totala haverier i garageporten. Dessutom ska det alltid finnas en andra radiohandsändare i reserv i huset.
Weiterlesen:
Asfalterad uppfart - ➱ Kostnad och tips 【Uppdatering: 2022】
Ссылка на основную публикацию