0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Fyll plattor rent

Fyll plattor rent

Om gammalt kakel inte längre gillar och inte ska kaklas längre finns det flera sätt att hantera den gamla kaklade väggen eller golvet. En möjlighet är att spackla plattorna.

Fyll golv och väggplattor

Kakelmotiv som bara orsakar frustration återfinns gång på gång på väggar i badrum i gamla hus och lägenheter. Antingen är det helt sneda mönster eller så mörknar plattorna ett rum extremt. Ett billigt alternativ är då att spackla kakel. Dekorgips kan sedan appliceras eller den kaklade väggen som precis fyllts kan till och med tapetseras. Golvplattor kan också spacklas, men alternativen som uppstår efter spackling är något annorlunda än på väggen.

Gränserna vid fyllning av golvplattor

Medan väggar, som redan nämnts, kan putsas på ett förstklassigt och snyggt sätt, när det gäller golvplattor överväger fastighetsägare ofta att fylla plattorna på ett sådant sätt att ett konkret utseende då kan trollas fram. Speciellt i hus där plattorna är väldigt svåra att ta bort, till exempel för att de lagts i skriden (ja, det finns faktiskt) kan detta snabbt bli en fråga. Men här måste det sägas tydligt att det applicerade lagret (avjämningsmassa eller cementgolv) blir för tunt. Om golvplattor ska spacklas, då endast för att sedan måla plattorna och få en jämn yta, till exempel för ett trägolv.

Många alternativ efter väggkakel

Kaklade väggar kan däremot delvis spacklas (fogarna) eller till och med själva plattorna, för att sedan måla, lacka, tapetsera eller lägga på en snygg dekorputs (stuckatursputs etc.). Du måste dock förbereda den kaklade ytan noggrant. Som med många andra verk är det särskilt precisionen i förberedelserna, som inte längre syns längre fram, som avsevärt påverkar kvaliteten på slutresultatet. Nedan hittar du detaljerade och steg-för-steg instruktioner för plattsättning.

Steg-för-steg-instruktioner för glättning av plattor

 • Flytande harts
 • Fett och silikonrengöringsmedel
 • utjämningsmassa
 • vidhäftningsprimer
 • barriärprimer
 • Flex kakellim eller spackel
 • Stuckatur eller dekorativ gips
 • Silikon
 • kakelskärare
 • eller vinkelslip med kapskiva (sten)
 • eller borrpress (91,82 € på Amazon*) med keramiskt fräsfäste
 • Blandarpaddel för borrmaskin
 • pekande murslev
 • skrapa
 • Skärkniv
 • Borsta
 • puff
 • Hammer
 • skruvmejsel
 • mejsel
 • murslev
 • rengöringsflotta
 • murbruk (4,90 € på Amazon*) hink
 • silikonspruta
 • städtrasor
 • respirator
 • gummihandskar (vid rengöring)
Weiterlesen:
Innehåll i brandsläckaren » Vad finns där?

1. Förarbeten för plattsättning

a) Rengöring av plattorna

Det första du måste göra är att verkligen rengöra de gamla plattorna. Det får inte finnas några fett- eller silikonrester eller andra partiklar på plattorna eller i fogarna. På platser som inte är helt rengjorda kan kittet falla av eller blomma. Nu kan du applicera primern och vid behov spärrskiktet.

b) Sprickor och brott i plattor

Kontrollera nu alla plattor för sprickor, ihåliga fläckar under plattan, avbrott och liknande. Fina sprickor kan fräsas öppna och fyllas med flytande harts eller kakellim. Ta bort svårt skadade plattor helt och fyll hålet med spackel eller kakellim. Du kan hitta stora hålrum under plattorna genom att knacka på plattorna med handtaget på en skruvmejsel. För mycket stora hålrum, ta bort plattan och fyll som tidigare nämnts. Detta kommer att förhindra att sådana plattor lossnar på grund av den senare belastningen.

c) leder

Kontrollera nu kakelfogarna för skador. Vid allvarlig skada, skrapa ur fogmassan och fyll sedan på med kakellim. Glöm inte att rugga upp kantområdet på plattorna om det behövs. Kontrollera även expansionsfogarna. Om silikonet är dåligt, skär ut det med skärkniven och foga igen med silikon.

d) balansering

Klinkergolv kan nu avjämnas i särskilt ojämna utrymmen med avjämningsmassa eller flyt- och avjämningsmassa. På väggarna, använd utjämningsmassa som ska bearbetas med en murslev och murslev.

2. Fyllning av plattorna

Nu kan du börja fylla brickorna. Du kan använda spackel eller kakellim för detta. Mycket flexibelt kakellim rekommenderas särskilt. Först av allt, fyll i skarvarna och kitt. De applicerar sedan ett 3 till 5 mm tjockt lager på plattorna. Nu måste du låta limmet eller kittet härda helt och torka. Expansionsfogen måste du bevara förresten. Bäst är en lång bit fyrkantigt timmer, som du fäster i expansionsfogen som platshållare och tar bort i slutet.

Weiterlesen:
Lägg balkongplattor » Anvisningar i 4 steg

3. Efterbearbetning av de fyllda plattorna

Nu kan du lägga på ett lager dekorputs som är en till max två millimeter tjockt. Om du vill tapetsera måste en primer appliceras. Beroende på vilket byggmaterial du använde för fyllning, välj olika absorberande underlag. Observera dock att innan putsning och tapetsering måste spateln på plattorna vara absolut torr och helt härdad. Detta kan ta två veckor eller längre beroende på årstid, lokaler och spatelns tjocklek.

tips och tricks
Självklart kan du bara spackla fogarna om du vill måla plattorna i efterhand. En hel spatel av plattorna är dock lämplig när det kommer till tredimensionella reliefplattor.

I hyresfastigheter måste du inhämta hyresvärdens skriftliga medgivande innan arbetet påbörjas. Plattorna är en del av byggnadsväven. Om du fyller brickorna utan tillstånd kan hyresvärden be dig att återställa allt till sitt tidigare skick när du flyttar ut. Om du inte lyckas – trots allt skadas plattorna vid fyllningen – är du till och med skadeståndsskyldig.

Innan du applicerar primern kan du även rugga upp plattorna med en orbitalslipmaskin eller en vinkelslip med slipskiva. Speciellt med glaserade plattor är du på den säkra sidan att spateln fastnar permanent.

Ссылка на основную публикацию