0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Fasa vassa träkanter genom fräsning

Fasa vassa träkanter genom fräsning

Vid fräsning avlägsnas träämnet jämnt. Med denna bearbetning kan kanter, spår och profiler skapas på önskat sätt. Obehandlade träkanter bildar skarpa hörn, som å ena sidan är irriterande i många fall och å andra sidan tenderar att gå av eller splittras. Fasningar på kanterna kallas avfasningar.

Vad är poängen med fasade avfasningar

När trä används som topppanel, till exempel till en bänkskiva, en möbelskiva, en hylla eller ett bord, kommer ofta oavslutade hörnkanter i vägen. De fyrkantiga kanterna är skarpa, vilket gör varje beröring obekväm. När de stöts mot, är de benägna att skada allt från bucklor och bucklor till sprickor och splittring.

Ett vanligt sätt är att platta eller fasa till hörnen. En fas är en rak borttagning av hörnkanten. Om snittens längder är lika på båda sidor av kanten skapas en vinkel på 45 grader. Själva borttagningen motsvarar den geometriska formen av den rätvinkliga triangeln. Sett i träets tvärsnitt bildas ett rätvinkligt trapets.

Fler profilformer vid fräsning

Det finns andra sätt att omforma träkanter med en fräs. Följande former är vanliga och utbredda:

Ojämn avfasning

Fasningens lutning kan ändras i båda riktningarna. En brantare vinkel uppstår när avståndet vid den horisontella toppen av kanten är mindre än vid den vertikala ytan. I motsatt fall blir det plattare.

avrunda

Om träkanten rundas av genom fräsning elimineras de trubbiga vinkelkanter som fortfarande uppstår med en fas. Denna typ av kantform har också ett populärt estetiskt tilltal.

Falz

En rabbet är en rätvinklig borttagning av kanthörnet inåt mot träämnet. Geometriskt fräss en rektangel ur träet och skapar en profil som snickare kallar ett blad. Denna form krävs för träfogar och ramkonstruktion.

Weiterlesen:
Akryllim ∗ TOP 3 rekommendationer och köpguide

filea

En fas är ett negativt rundat snitt. Kurvan sticker ut i träsubstansen och används främst för strukturella lösningar som kabelkanaler.

Karnies profil och kvartsrunda

Arkitektoniska dekorativa element, även känd som klocklister. De används främst inom möbelkonstruktion och har effekten av förskjutna rundningar.

tips och tricks
Fräsning av träkanter är också lämplig för spolning och utjämning. Alternativt kan avfasningar också skapas med ett plan.
Ссылка на основную публикацию