0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Är toalettspolningen för svag? Möjliga orsaker och åtgärd

Är toalettspolningen för svag? Möjliga orsaker och åtgärd

Det finns flera anledningar till att toaletten inte spolar ordentligt. Till exempel är det ofta nödvändigt att öka vattentrycket. Men det finns andra möjliga orsaker och motsvarande botemedel.

Varför är toalettspolningen ofta svag?

Det finns flera områden som du bör titta närmare på när toaletten inte spolar ordentligt eller du upplever andra typer av toalettspolningsproblem. Här är några möjliga orsaker till vanliga defekter:

  • Avlagringar som urinavlagringar eller kalk orsakar ofta funktionsfel
  • annan envis smuts som gör en noggrann rengöring nödvändig
  • ofta förekommande problem eller funktionsfel i cisternen för vattenspolning

Hur man tacklar de olika problemen

Det beror oftast på mycket kraftig nedsmutsning eller avlagringar som orsakar problem som kalk eller urinavlagringar. Det enda botemedlet här är noggrann rengöring, som helst bör utföras eller upprepas med jämna mellanrum. Om det redan har bildats mycket tung eller envis smuts bör du först göra en grundlig rengöring och framför allt ta bort alla typer av avlagringar. Sådana avlagringar kan för övrigt även bildas på den så kallade spolrörsbågen, genom vilken vattnet från spolcisternen kommer in i toaletten. Detta rör sticker ofta ut för långt in i toalettskålen, vilket kraftigt försämrar spolningens funktion, och det bildas fler avlagringar eftersom vattnet inte kan komma in under toalettens kant som avsett.

Är det cisternen?

Man märker att problemet ligger i cisternen om det tar alldeles för lång tid att fylla på med vatten. Det är också möjligt att lådan inte är helt fylld med vatten, så att toalettspolningen också är för svag. Om det fylls upp alldeles för långsamt kan du behöva öka vattentrycket genom att rengöra vatteninloppet noggrant. Detta är det enda sättet att säkerställa att alla komponenter i cisternen fungerar korrekt och att vattenspolningsfunktionen är garanterad. En annan möjlig orsak är att flottören inte längre fungerar som den ska. Undersök cisternen noggrant och testa rörligheten och funktionen hos alla mekaniska komponenter i cisternen. Kontrollera även alla tätningar för skador.

Weiterlesen:
Byta dusch » Så här förnyar du din dusch
Ссылка на основную публикацию