0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Dimensionera en väggvärmare

Dimensionera en väggvärmare

Väggvärme har blivit allt mer populärt. Det här är inte bara en modefluga. Faktum är att väggvärme erbjuder mycket speciella fördelar. Det är dock alltid viktigt att dimensionera väggvärmen rätt. Det beror på olika faktorer. Hur man dimensionerar väggvärme kan du ta reda på här.

Väggvärme kontra konventionell värme (konvektionsvärme)

En stor fördel med väggvärme är att här används strålningsvärme. Konventionella värmare arbetar enligt principen om konvektionsvärme. Det vill säga att luften ska värmas till den temperatur som också känns. Med strålningsvärme värms luften nästan aldrig upp, men föremål och kroppar som är upplysta är det.

I ett rum med konvektionsvärme måste rumsluften vara 21 grader celsius varm för att uppfattas som sådan. I ett rum med strålningsvärme räcker det med 18 grader för att även uppnå känslan av 21 graders värme. Om man nu betänker att merenergiförbrukningen för varje grad mer värme innebär sex till sju procent mer energi, visar sig här snabbt en tydlig besparingspotential.

Liknar golvvärme

Detta tar inte ens hänsyn till att denna värme i sig upplevs som mer behaglig. Väggvärme liknar i princip golvvärme. Förutom att även jämfört med golvvärme upplevs värmen från väggvärme också mycket behagligare.

Väggvärmen är en ytvärme…

Av principen om strålningsvärme kan nu utläsas att det måste vara fråga om en storarea uppvärmning. I princip kan DIN EN 1264 Part 2 och DIN EN 12831 användas för att dimensionera väggvärme på lämpligt sätt. Däremot har många faktorer inverkan på värmeeffekten:

  • isolering av väggen
  • framledningstemperatur
  • Värmerörens täthet
  • fönsteryta
  • senare beklädnad av väggen

… vad man ska tänka på vid dimensionering

Isoleringen av väggen är en grundläggande faktor. Detta påverkar avsevärt den önskade framledningstemperaturen. Detta ska i sin tur alltid vara under 45 grader (mellan 30 och 45 grader). I en gammal byggnad utan tillräcklig värmeisolering mot utsidan är vägguppvärmning problematisk eftersom för mycket värme strålar ut till utsidan. Detta ökar den erforderliga framledningstemperaturen avsevärt.

Weiterlesen:
Rengöring av sandstenskorstenen » Så här blir den helt ren

I likhet med golvvärme är det också viktigt hur nära varandra värmerören läggs. Därför hjälper den vanliga dimensioneringen även här till med väggvärme. Dessutom bör ytterväggen alltid förses med väggvärme. Annars kan negativa egenskaper som kalldrag på fötterna uppstå här.

Tumregel: 20 till 30 procent av bostadsytan för väggvärme

Eftersom ytterväggens väggyta företrädesvis är anordnad, spelar naturligtvis fönstrens yta en lika viktig roll. När alla dessa faktorer är klarlagda kan man under normala till optimala förhållanden anta att väggvärmen bör dimensioneras med en storlek på 20 till 30 procent av bostadsytan (av det aktuella rummet).

tips och tricks
Under tiden erbjuder leverantörer och tillverkare av väggvärme även små beräkningsprogram på Internet. Men för en seriös beräkning är även data som U-värdet för den aktuella väggen en avgörande faktor för rätt dimensionering.
Ссылка на основную публикацию