0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Byte av avloppspump – vad ska du se upp med?

Byte av avloppspump – vad ska du vara uppmärksam på?

Att byta avloppspump kan vara väldigt olika beroende på typ och modell av tvättmaskinen. Viktig fakta finns här.

typer av pumpar

Avloppspumpar kan utformas på olika sätt. Det finns:

  • Pumpar med skuggade polmotorer
  • magnetiska polpumpar
  • enkla dräneringsventiler (men främst för kommersiella maskiner — inga riktiga pumpar används här)

pumpbyte

Det skiljer sig också om själva pumparna eller endast tillsammans med huset kan bytas. Att byta ut pumpar kompletta med hus är vanligtvis mindre komplicerat.

Avloppspumpen är inte lättillgänglig på alla enheter. Beroende på installationsplatsen kan pumpen nås antingen framifrån eller underifrån. I vissa fall kan dock ytterligare enhetsdelar behöva tas bort i förväg.

Ta ett foto av anslutningarna i förväg så att du kan koppla tillbaka pumpen korrekt efteråt.

tips och tricks
Försök bara byta pumpen själv om du verkligen har tillräckliga specialistkunskaper — i annat fall lämna det till en specialist.
Weiterlesen:
Designspeglar » Säsongsbetonade
Ссылка на основную публикацию