0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Förnya silikonen i duschkabinen

Förnya silikonen i duschkabinen

Silikon används som tätningsmedel i nästan alla badrum. Den används även på duschkabinen för att täta området på väggarna eller mot duschbrickan ordentligt. Dock varar sälarna inte för evigt.

Förnya permanent elastiska silikonfogar

Med åren blir de fula, gula och kan även läcka. Det är silikonfogarna som bör bytas ut efter några år för att kunna fortsätta säkerställa tätheten runt duschkabinen och framför allt för att förhindra att fukt tränger in i hörn och kantområden, vilket är viktigt av hälsoskäl. . När mögel väl kommer in i fogarna måste omfattande reparationsarbeten vanligtvis utföras. Med lite manuell skicklighet kan du även själv förnya silikonfogarna.

Förnya silikonfogarna på egen hand

Silikonfogarna ska förnyas i flera arbetsmoment. Var mycket försiktig när du arbetar, särskilt om mögel redan finns och måste tas bort så noggrant som möjligt. Här är de viktigaste stegen:

  • ta bort de gamla silikonfogarna noggrant
  • Ta vid behov bort smuts och mögel noggrant med lämpliga rengöringsmedel, använd vid behov även mögelblockerare
  • Maskera av kanterna runt fogområdet med maskeringstejp
  • Applicera fogmaterialet snyggt på önskade områden och säkerställ en jämn fördelning av fogmassan
  • torka sedan av fogarna rent, använd vid behov en blandning av diskmedel och vatten

Några anteckningar om de enskilda arbetsmomenten

Efter att du tagit bort de gamla fogarna och eventuell smuts och mögel så noggrant som möjligt kan du även använda mögelblockerare som måste få dra i minst ett dygn. När du applicerar silikonfogmassan bör du se till att den injiceras så jämnt som möjligt i fogen. Maskera av de omgivande områdena väl för att spara dig själv städarbete senare. Jämna till fogarna rent, gärna med en silikonslätare som du kan få tag på i en byggaffär. Med lite vatten och diskmedel brukar borttagningen fungera ännu bättre, eftersom silikonfogmassan då inte kan fastna på verktyget. Med lite tålamod och omsorg får du rena silikonfogar som du även kan byta ut på duschkabinen med enkla verktyg.

Weiterlesen:
Källaravlopp » Eftermontera bakvattenlucka
Ссылка на основную публикацию