0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Byggväg — kostnader & prisexempel

byggväg

Kostnaderna för en platsväg (fastighetstillträde till platsen) är i genomsnitt mellan 50 och 300 euro per meter, men kan variera mycket i enskilda fall. Vår artikel visar kostnadsexempel från praktiken och går in i detalj på alla kostnadsbestämmande faktorer.

Kostnadsexempel: byggväg

Exempel på situation:

 • Byggväg|12 m längd
 • Bredd 2,50 m
 • genomsnittlig fastsättning (genomsnittlig lastkapacitet)
 • verkställande företag som redan är aktivt på plats
 • Enkelt godkännande av anläggningskontoret utan besiktning
postpris
godkännande35 EUR
Skapa byggväg1.860 EUR
totalkostnad1.895 EUR
per m157,92 EUR per meter

Längre ner i artikeln hittar du ytterligare ett prisexempel, med en dyrare exempel situation. Detta kommer att ge dig en känsla för bandbredden för det möjliga kostnadsspektrumet.

kostnadsfaktorer

 • tillståndskostnader
 • Kostnader för att skapa tillfartsvägen
 • Extraarbete

tillståndskostnader

Behörighet krävs i det offentliga rummet. Inrättandet av en byggplatstillträde måste vanligtvis godkännas av ansvarig anläggningsavdelning om det är i offentligt utrymme. Byggherren ansvarar för ansökan om tillstånd.

villkor och kostnader. Vilka krav som gäller i detalj och vilka processer som måste följas skiljer sig från delstat till delstat och ibland från kommun till kommun. Kostnaderna för tillståndet och eventuell besiktning av de anställda på anläggningskontoret kan också variera från kommun till kommun. Utan erforderlig besiktning finns dock vanligtvis kostnaderna för godkännandet under 50 EUR.

Kostnader för att skapa tillfartsvägen

Flera faktorer spelar roll för kostnaden för att skapa tillfartsvägen:

 • den valda bredden på uppfarten (inget minimikrav, men tillräckligt bred för de förväntade byggfordonen, 2,55 m eller mer rekommenderas)
 • uppfartens erforderliga bärförmåga (beroende på vilka fordon som kommer att använda uppfarten senare)
 • markförhållandena (jordklass) i området för den planerade uppfarten
 • den individuellt givna insatsen för produktionen (t.ex. verkställande företag med dess byggnadsarbetare som redan arbetar på plats eller beställs separat)

Enkla beslagskostnader. Om endast en lätt asfalterad tillfartsväg byggs (borta matjord och lägga och packa ett lager grus) brukar kostnaderna fluktuera mellan 15 och 25 EUR per m². Med en bredd på 2,50 m motsvarar det kostnader på cirka 35 – 65 euro per linjär meter uppfart.

Weiterlesen:
Varför bygga ett växthus? » Fördelar och fördelar

Kostnad för fast infästning (hög lastkapacitet). Om uppfarten behöver säkras ordentligt kan betydligt högre kostnader förväntas. Beroende på den individuella insatsen och den belastningskapacitet som krävs i det enskilda fallet tillkommer det vanligtvis en kostnad mellan 150 och 300 EUR per meter tillgång kan förväntas.


Hur mycket vikt vägen ska bära beror på material och pris

Mobila byggvägar

Mobila byggvägar kan hyras. Så kallade «mobila anläggningsvägar», som är uppbyggda av enskilda element som läggs efter varandra, kan också hyras. (Vanligtvis är det inte vettigt att köpa den, eftersom du inte har någon användning för den efter att byggfasen är klar). Bärförmågan för de använda vägelementen på plats kan vara upp till 150 ton i enskilda fall.

hyreskostnader. Hyreskostnaderna varierar vanligtvis beroende på leverantör, design och hyresperiod mellan 3 och 10 EUR per artikel och dag. De enskilda elementen är vanligtvis 2,50 m långa och 1 m breda.

Utöver de rena hyreskostnaderna kan det även tillkomma kostnader för leverans och flytt samt (vid behov) kostnader för flytt hos leverantören. Innan du gör en beställning bör du definitivt få flera erbjudanden och jämföra dem utförligt.

Extraarbete

Ytterligare arbete kan behöva utföras, vilket ytterligare kan öka kostnaderna:

 • Obligatorisk vägavstängning (ansökan): vanligtvis 100 – 200 EUR
 • Bygg en kranplats: Kostnad för ytterligare yta med lämplig bärkraft
 • rivning av byggvägen: beroende på individuell insats

Kostnadsexempel komplext utförande

Exempel på situation:

 • Byggväg|12 m längd
 • Bredd 2,50 m
 • fast fäste (hög lastkapacitet)
 • problematiska markförhållanden
 • separat uppdrag (externt företag)
 • Enkelt godkännande av anläggningskontoret utan besiktning
postpris
godkännande45 EUR
Skapa byggväg3.130 EUR
totalkostnad3.175 EUR
per m264,58 EUR per meter
Weiterlesen:
Parhus » Alla fördelar och nackdelar

Spara kostnader

Kostnader kan sparas genom följande åtgärder:

 • Använd underbyggnaden för din egen uppfart: sparar kostnaderna för att fixa din egen uppfart senare
 • återanvända byggmaterial: t.ex. B. för trädgårdsgångar eller underbyggnad på annat håll
 • se till att det finns tillräcklig åtkomst: Dåligt asfalterade eller otillräckligt stabila uppfarter kan leda till dyra problem, spara inte för mycket

Video: Mobila väglösningar

Vanliga frågor

Hur mycket kostar en byggväg?

I vårt exempel kostar platsvägen med en bredd på 2,50 m 157,92 euro per meter. Men många faktorer påverkar det faktiska priset.

Vilka faktorer påverkar priset?

De viktigaste faktorerna är den individuellt givna godkännandeinsatsen och de avgifter som gäller i respektive kommun, vald bredd och erforderlig bärighet (infästning) av tillfartsvägen. Fler faktorer finns här.

Vilka möjligheter finns att spara kostnader?

Kostnader kan sparas genom att helst låta byggvägen gå där du planerar att ha en egen uppfart senare (återanvända underbyggnaden). Om detta inte är möjligt kan det fästmaterial som tas in till uppfarten ofta användas på annat håll. När det gäller bredd och bärförmåga ska man inte spara för mycket om möjligt – dåliga tillfartsvägar kan leda till mycket dyra problem på byggarbetsplatsen. Du kan hitta fler sätt att spara pengar här.

Ссылка на основную публикацию