33 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Bygg en ladugårdsdörr själv och hur du ska gå tillväga

Bygg en ladugårdsdörr själv och hur du ska gå tillväga

Med en äldre byggnad som en ladugård kan det hända att det behövs en ny dörr. Förutom att få den tillverkad av ett specialistföretag har du även möjlighet att själv bygga en ladugårdsdörr.

Bygg och installera en ladugårdsdörr själv

En ladugårdsdörr i trä kan du själv bygga till exempel om det bara är en relativt liten dörr som inte behöver tåla några speciella krav. Men om det är en större träport och du inte har lämpliga tekniska kunskaper om timmerkonstruktion bör du överlåta konstruktionen till proffs så att porten senare har tillräcklig stabilitet och är så lätt som möjligt. I grund och botten handlar det om att bygga en lätt och stabil träport som stänger ladugården säkert och ger lämpligt skydd. Konstruktionen av en sådan grind är inte magisk, utan visar på en smart konstruktion som du också kan göra själv med lämpliga bygginstruktioner. Strukturen kan till exempel utföras enligt följande:

  • Tillverkning av en lätt och ändå stabil ramkonstruktion med extra stag
  • Paneler av dessa träkonstruktioner med lämpliga träpaneler (t.ex. limträ) på ena eller båda sidor
  • vid behov montering av en mindre dörr om det är en större träport

Hur konstruktionen av träporten kan göras i enskilda steg

Första steget är en noggrann planering, så att du senare får monteringsanvisningar med alla nödvändiga mått. Efter det måste träribborna kapas för konstruktionen av ramen och monteras ihop till en ram. Sedan kommer kapning och montering av träskivorna som sedan fästs i ramen på ena eller båda sidor. Gå tillväga så att du först avslutar ena sidan helt och sedan förser den andra sidan med träskivor. Nu sker monteringen av gångjärnen och givetvis låsningen. Med större grindar kan det vara vettigt att lägga till en liten dörr så att grinden inte behöver öppnas helt varje gång du vill gå in och ut ur ladugården.

Använd en ladugårdsdörrsats

Det finns nu även byggsatser för ladugårdsdörrar eller grindar för andra ändamål, som kan sättas upp och monteras själv med hjälp av färdiga bygginstruktioner. Om du inte litar på planeringen och efterföljande genomförande eller hellre överlåter dessa steg till proffs, kan du också skicka ett sådant kit till dig själv. Det finns olika typer att välja mellan, som klassiska slagportar eller skjutportar. Sök vid behov råd från en fackhandlare om vilken typ av grind som passar din ladugård och vilka möjligheter du har för att kunna montera ett lämpligt exemplar så enkelt och billigt som möjligt. Idag får du många enkelt designade och lättinstallerade slagportar eller skjutdörrar, varav några till och med är utrustade med eldrift.

Weiterlesen:
Parhus som ett monteringsfärdigt hus » För- och nackdelar
Ссылка на основную публикацию