1 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Carportförlängning till garage: behöver jag bygglov?

Carportförlängning till garage: behöver jag bygglov?

Vill du lägga till en carport i ditt garage? Då kan du behöva bygglov. Vi försöker belysa djungeln av byggregler och förtydliga frågan: Behöver min carporttillbyggnad tillstånd eller inte?

Dessa lagregler spelar en roll

I princip är varje byggnation av en carport godkännandepliktig. Detta gäller även och särskilt om carporten ska anslutas till ett befintligt garage. Olika regleringar kan spela roll i detta. Följande är särskilt relevanta:

  • de statliga byggreglerna i din federala stat,
  • din kommuns utvecklingsplan,
  • andra lokala bestämmelser.

Statens byggregler

De enskilda federala staternas statliga byggregler gör olika specifikationer om när ett specifikt byggprojekt är föremål för godkännande. En carport är i allmänhet föremål för godkännande i varje federal stat. Undantag finns endast om carporten inte överstiger en viss höjd och golvyta. Eftersom detta skiljer sig från delstat till delstat bör du titta direkt på de statliga byggreglerna som gäller för dig.

Kommunala bestämmelser

Men regleringar i ditt samhälle spelar också en roll. Specifikationerna i utvecklingsplanen är här särskilt viktiga, eftersom dessa definierar ”spelreglerna” enligt vilka byggnation inom respektive byggområde får utföras. Vid carport kan bebyggelseplanen ge ytterligare information om storleken som inte kräver godkännande. Det största bekymret är oftast det avstånd som måste hållas från grannens hus.

Hur får jag bygglov för min carport?

För att få bygglov för din carportutbyggnad måste du lämna in en så kallad byggansökan till den lokala byggnadsmyndigheten. Eftersom tillägget av en carport till ett garage är ett ganska svårt byggprojekt, är det bäst att låta en specialistadvokat hjälpa dig med att förbereda ansökan — detta sparar kostnader och besvär.

Vad händer om jag lägger till i carporten utan tillstånd?

Många byggare frågar sig om han helt enkelt klarar sig utan bygglov. Som ordspråket säger: där det inte finns någon målsägande, finns det ingen domare. Detta avråds dock starkt. För om en granne klagar eller kommunen får kännedom om ditt bygge så finns det inte bara risk för stränga böter. I värsta fall kan man till och med tvingas riva carporten på egen bekostnad. Efterföljande bygglov är endast möjliga i de sällsynta fall.

Weiterlesen:
Rengöra garagegolvet » Så här blir det riktigt rent
Ссылка на основную публикацию