0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

En kort introduktion till de vanligaste typerna av betongtak

En kort introduktion till de vanligaste typerna av betongtak

Betongtak är inte alla lika, de olika typerna av innertak har också olika egenskaper. Till exempel skiljer de sig i struktur och i isolerande effekt. Varje typ av betongtak, från in-situ betong till filigrantak, skapas också på ett annat sätt, vilket också återspeglas i den byggtid som krävs.

4 viktiga typer av betongbeläggning

Spännbetongtaket består av standardiserade gjutna delar med hålrum och möjlighet till värmeisolering på insidan. Förspänningsstål säkerställer styrka och spänning. Ett in-situ betongtak gjuts däremot helt på byggarbetsplatsen och består av armerad massiv betong utan isolerande effekt.

I fallet med ett ihåligt blocktak av betong placeras prefabricerade ihåliga block på metallstöd med betongbas. Detta tak gjuts med betong efter placering. Filigrantaket blir allt mer populärt, det består av halvfärdiga delar med kordstänger, som är gjutna med in-situ betong.

tips och tricks
Om det finns ett ouppvärmt rum ovanför ett betongtak, till exempel en vind, rekommenderas ett system med integrerad isolering.
Weiterlesen:
Hårdvaxolja för möbler » Egenskaper och tillämpning
Ссылка на основную публикацию