0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Byggandet av en borrad brunn

Byggandet av en borrad brunn

Grundstrukturen för en borrad brunn är identisk för varje brunnsdjup, även om längden på filtersektionen kan variera. Om det vattenförande lagret som ska tappas överstiger en höjd av två till tre meter, sänks en bit sumprör ner i borrhålet som underlag.

Filterröret med en längd av två till tre meter placeras på detta sumprör. I de flesta fall kan filterröret placeras direkt på botten av det vattenförande lagret. Brunnspumpen placeras under vattenytan i den övre tredjedelen av filterröret.

De enskilda rörelementen skruvas fast på filterröret. När det gäller metallrör består anslutningen av hylsor tätade med hampa och fermitpasta. Brunnsrör av plast har redan skruvhylsor och motgänga.

Borrringen, området omedelbart kring brunnsröret, som är minst fem centimeter tjockt, är fylld med filtergrus. Vid djupa brunnar installeras en eller två ljudbarriärer.

Weiterlesen:
Vattenrör visslar » orsaker och åtgärder
Ссылка на основную публикацию