Katepals Produkter = 15 Års garanti via IF Försäkringsbolag
Nu kommer det som Ni alla väntat på en äkta försäkring på Material via försäkringsbolag förankrat i Sverige.
Allt i samverkan med våra certifierade entreprenörer och deras teckande avtal..
Vi kommer inom kort att presentera allt underlag kostnad för 10 + 5år blir 5 kr kvm som lägges i en pott där ev. reklamationer kommer att bekostas via denna fond .


Kenneth Innala
Försäljning
Nordiska Takprodukter AB
Importör av Katepal tätskikt

Företagsnamn:
Kontaktperson:
Adress:
Postnr. / ort:
Telefonnr:
Faxnr:
E-post:
Ev. anteckningar:
 Jag vill gärna veta mer om…
 Jag vill få information skickat om …
 Jag vill gärna veta mer om…
 Jag vill få information skickat om …
 Jag vill gärna veta mer om…
 
 


 » besiktningsprotokoll (PDF)

 » Garanti IF 15 ÅR (PDF)Utskrivet på: http://sormlandstak.se d. 19. December 2018  12:43:46