Takentreprenader
Vår egen entreprenadavdelning i samverkan med av oss auktoriserade entreprenörer i Sverige representerar ca. 1 miljon kvadratmeter tätskiktsarbeten per år.

Med välutbildad personal utför vi tätskiktsarbeten på de flesta typer av förekommande underlag med högkvalitativa, typgodkännda tätskikt och isolering där så krävs.

Väl utvecklade system för Egenkontroll/Kvalitetssäkring borgar för våra arbeten som även inkluderar betong- och lertegel, plåttegel, plåttaksmålning med långsiktigt beläggningssystem.

Våra arbeten utföres med upp till 10 års garanti på arbete samt upp till 15 år på täckande material via IF Försäkringsbolag .
Arbete och eventuella följdskador, återförsäkrat i försäkringsbolag.
Total Företagsförsäkring upp till 20 miljoner i skada.

     


Utskrivet på: http://sormlandstak.se d. 19. December 2018  12:05:53