Företagsfakta
Grunden till dagens Sörmlands Tak AB lades 1985.

Företaget är fortfarande ett familjeföretag men drivs idag av den andra generationen Innala.

I takt med att orderstocken växte och att efterfrågan på material ökade har man idag även en egen inarbetad försäljningsorganisation.

På så sätt lades grunden till det numera så väletablerade samarbetet med finska material tillverkaren Katepal OY.
Genom åren har detta samarbete utvecklats, idag är Sverige och Sörmlands Tak AB, Katepals största utländska kund.

Företagets målsättning har sedan starten varit att förse marknaden med produkter och tjänster av högsta kvalitet. Detta har man uppnått med bla. kvalificerad import och egna agenturer. Men också med genom ett nära samarbete med kunder, leverantörer och egen personal. Genom detta "Teamwork" bygger vi oss en marknadsplats och kunskapsbas som på sikt ska resultera i ett positivt förtroende för oss hos våra kunder.


 » Våra visionerUtskrivet på: http://sormlandstak.se d. 19. December 2018  12:06:26