Profile index
19-01-2019 17:12:43

Företaget
Företagsfakta
Miljöpolicy
Kontakta oss
Personal inloggning
Kund inloggning


Verksamhetsområden
Takentreprenader
Försäljning
Referensbilder
Produktblad


Sök: 

Miljöpolicy
Vår strävan är att bedriva ett aktivt och resultatinriktat miljöarbete. Sörmlands Tak AB verksamhet påverkar, i likhet med all annan industriell verksamhet, miljön. Vårt åtagande är att minska verksamhetens påverkan på miljön så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Sörmlands Tak AB skall aktivt arbeta för en hållbar verksamhetsutveckling som värnar om miljön och för ständig förbättring genom att:

• informera, utbilda och engagera medarbetarna i miljöfrågor.
• utveckla, tillverka och marknadsföra kvalitetssäkrade varor, tjänster och funktioner som är skonsamma för människa och miljö med inriktning på låg total miljöbelastning.
• verka för effektiv resurs- och energihushållning, begränsning av markföroreningar och utsläpp till vatten och luft samt ersätta råvaror och insatsvaror med sådana som har lägre miljöpåverkan.
• upprätta beredskapsplaner för nödsituationer samt förebygga och begränsa miljöolyckor. Bedöma miljökonsekvenserna av verksamheten.
• verka för distributions- och transportsystem som bidrager till totallösningar med låg miljöbelastning.
• verka för en ökad återanvändning, återvinning och energiutvinning av våra byggvaror samt en minskning av avfalls- och deponimängderna.
• följa och frivilligt överträffa kraven i tillämplig miljölagstiftning. Vara lyhörda för förändringar och reaktioner i vår omvärld.
• informera våra kunder och övriga externa intressenter om miljöaspekterna på våra varor och tjänster.
• påverka våra leverantörer och kunder att ta samma miljöansvar och visa samma öppenhet som vi själva.

Stockholm 2000
Kenneth Innala, VD


[ Tillbaka | Skriv ut | Sänd till en vän ] Uppdaterat 08-10-2010 11:41

NyhetsbrevAnbudspoolen
Eurotransport
Husby Plåt
Öppettider

Sörmlands Tak AB-Proffs Inom Plåttak,tegel & Tätskikt • Sthlm. Masmästarvägen 8 nb - Eskilstuna Noregatan 4 • 16343 Spånga //633 46 ESKILSTUNA • Tel 08-51942210 // 016-51 81 42 • Fax 016-518105 • E-mail: info@sormlandstak.se